Beathe C. Rønnings atelier på W17. Foto: Beathe C. Rønning

 

Invitasjon til sommeravslutning og Åpent atelier på W17 torsdag 6. juni kl. 17 – 21

Forfriskninger serveres fra kl. 19. Etter kl. 21 fortsetter festen i vår foajé, der også magasinet Personae har lanseringsfest for sitt siste nummer. Velkommen!

Deltagende kunstnere:
Eline McGeorge
Tora Dalseng
Beathe C. Rønning
El Parche presenterer Yamile Calderón og dj Selector Q
I tillegg har Atelier Nord åpent atelier med Narve Hovdenakk

 

Lørdag 15. juni kl. 18.00:

Colomboramas avslutningsfest
COLOMBORAMA har gleden av å invitere til avslutningsfest og siste Open Studio hos El Parche Artist Residency på W17.
COLOMBORAMA viser arbeider av sine brasilianske residenter Danilo Volpato og Wallace Masuko samt George Moore fra Spania. Denne kvelden er siste mulighet til å oppleve Selector Q og hans TRASHPICAL soundsystem i foajéen på Kunstnernes Hus.

 

 

Beathe C. Rønning

Å se nærmere på ting / A closer look at things

Hvis disse tingene var mennesker, eller holdninger, hvilke var de da? På hvilken måte uttrykker tingene hvor vi er i verden, og hva som er de aktuelle betingelsene her og nå, historikk inkludert? Verket består av 12 fotografiske stilleben, og er en konsentrasjon rundt organiske slektskap mellom gjenstander av forskjellige funksjonelle og estetiske klasser. De har det til felles at de har hatt tilhold i mitt atelier i noen eller mange år, og ikke har visst hvor de skulle gjøre av seg.

 

Tora Dalseng

DARKNESS, DARKNESS

Installasjonen består av fotografier tatt om natten og delvis gjennomsiktige skulpturer laget i plast, papp, filt og glass.

Tora Dalseng har siden hun gikk ut av Kunstakademiet i Oslo i 2008 jobbet med skulptur, foto, tegning  og dikt. Med enkle midler ønsker hun å fange noe som både er faktisk (konkret) og fantastisk (mytisk).

 

Eline McGeorge

Etter å ha hatt sitt kunstneriske virke i London siden slutten av 90-tallet, arbeider Eline McGeorge nå med prosjekter relatert spesifikt til en norsk sammenheng.

McGeorges arbeider tematiserer teoretiske, politiske og visuelle spørsmål ved å kombinerer ulike materialer og referanser.  Dette kommer til uttrykk gjennom collager, montasjer, tegninger, skulpturer, animasjon, tekst, publikasjoner og video, som oftest satt sammen til installasjoner.

Totalitære trekk ved kapitalistiske interesser og deres innflytelse på demokratiske prosesser både lokalt og globalt er problemstillinger som står sentralt i arbeidene. Referanser til politisk feminisme og dens historisk effektive kritikk av maktstrukturer og konvensjoner medvirker i tilnærming til disse temaene.

På Åpent atelier vises arbeider som har utgangspunkt i en Guerrilla Girls-lignende undersøkelse der McGeorge har tellet seg igjennom ulike deler av Oslos kunstsektor.

Utdrag av videoråmateriale filmet i områdene der Statoil driver oljesandutvinning i Canada vil bli vist sammen med prosessuelle arbeider som forholder seg til dette materiale. Videoen er et prosjekt i samarbeid med  Tore Johnsen som filmet en ekskursjon i området sammen med Crystal Lameman fra den lokale Beaver Lake Cree Nation.

Videoarbeid og publikasjoner som relaterer seg til samme problematikk vil også være tilgjengelig i atelierinstallasjonen.

 

El Parche Artist Residency  – Oslo

El Parche fortsetter sin serie med Open Studio, og i anledning Åpent atelier vil de presentere verket New Territories av Yamile Calderon, samtidig som Mauro Renato Benavidez, bedre kjent som selector Q, vil sette stemningen med sin lydskulptur Trashpical.

El Parche Artist Residency  – Oslo er et pågående prosjekt som Olga Robayo og Marius Wang arbeider med under deres opphold på W17.  Kunstnerne ønsker å tilnærme seg studiooppholdet som et laboratorium hvor selve studio blir et aktivt og produktivt sted for utveksling av kunnskap og erfaringer både med andre kunstnere og med publikum.

 

 

Om W17

W17 er et atelierprogram initiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Kunstnernes Hus. Prosjektet pågår fra 2008 til 2014, og tilbyr atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter for norske kunstnere eller kunstnere som er virksomme i Norge. Under oppholdet utarbeider kunstneren et prosjekt som presenteres gjennom åpne atelierer. Atelierprogrammet tilbys tre kunstnere av gangen i en begrenset tidsperiode. Med en løpende produksjonsvirksomhet som åpner opp huset fra innsiden, ønsker W17 å stimulere kunstnerisk energi og nyproduksjon.

 

 

Share →