VB_folk_5318_web

Vanessa Baird To Everything There is a Season, 2014.
Foto: Christina Leithe Hansen

 

Please scroll down for English text.

 

To Everything There is a Season

18. juni – 27. juli 2014

Kunstnernes Hus viser i samarbeid med KORO maleriet som var tiltenkt Helse- og omsorgsdepartementet i det nye regjeringsbygget R6.

I 2013 ble kunstneren Vanessa Bairds store maleriarbeid en av de mest omdiskuterte kunsthendelsene i Norge. På grunn av de sterke reaksjonene bildene hadde vekket ble det siste maleriet i en serie av tre, To Everything There is a Season, aldri installert i R6, Helse- og omsorgsdepartementets lokaler. Dette medførte en stor debatt i media om kunstens påvirkning i det offentlige rom, der ulike stemmer kom til orde. Det paradoksale var at diskusjonen handlet om et maleri som bare et fåtall hadde sett. I tillegg til å vise et fantastisk maleri og et viktig arbeid, ønsker Kunstnernes Hus å sette søkelys på kunstens evne til å skape diskusjon og hvordan den effektivt bevisstgjør oss om hvordan vi forholder oss til vår samtid.

Prosjektet er en reaksjon og en respons på hvordan situasjonen har utviklet seg. Nå fremstår det som sentralt å gi et større publikum mulighet til å oppleve maleriet i en annen kontekst for dermed å kunne ta fornyet stilling – uten medias tilstedeværelse. Vi ønsker å understreke betydningen av en kunstens virkekraft i det offentlige rommet og at kunst skal gis mulighet til å møte et sted med mange betydninger til ulike tider. I forbindelse med visningen på Kunstnernes Hus presenteres også informasjon om de to øvrige maleriene slik at serien skal kunne oppleves som en enhet.

Vanessa Baird har fått mye oppmerksomhet for sine fabulerende, mørke og bitende pasteller, akvareller, tegninger og malerier. Hennes motivkrets gir inntrykk av å være hentet fra eventyrenes og fablenes verden: her formidles tablåer og scenarier som på samme tid virker kjente og fremmedgjørende gjennom sine burleske og surrealistiske innslag. Med sin særegne evne til detaljrikdom og ornamentikk vokser Vanessa Bairds arbeider fra det lille til det store i omfattende landskap med innslag av arkitektur og bybilder, ofte med en overliggende stemning av det groteske og illevarslende.

Vanessa Baird (f. 1963) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hun har for tiden en separatutstilling på Gøteborg kunsthall og har hatt separatutstillinger på blant annet Galleri MGM (Oslo), galleri c/o Atle Gerhardsen (Berlin) og Tegnerforbundet (Oslo). Hun har også deltatt i gruppeutstillinger på Nasjonalmuseet, Sørlandets kunstmuseum, Stenersenmuseet og Lillehammer kunstmuseum.

 

 

///

 

To Everything There is a Season

18 June – 27 July, 2014

 

In collaboration with Public Art Norway, Kunstnernes Hus will show the painting that was intended for the Ministry of Health and Care Services in the new R6 government building.
In 2013 the artist Vanessa Baird’s large-scale painting became one of the most controversial art events in Norway. Baird’s series of paintings for the new offices of the Ministry of Health and Care Services aroused strong reactions, and the third and final painting, entitled To Everything There Is a Season, was never installed. This led to a fervent debate among artists, politicians, and the general public on the influence of art in public space. It was therefore quite a paradox that this passionate discussion concerned a painting that very few people had actually seen. In displaying this superb painting and important work, Kunstnernes Hus wants to highlight art’s ability to both stimulate discussion and make us aware of how we relate to the society we live in.
The project is a reaction and a reply to how Baird’s painting has been treated. It seems crucial that we allow a larger audience to experience the painting in a different context, so that they can take a fresh look and make up their own minds – without the presence of the media. We want to highlight the importance of an artist’s  ability to shape public space and that art must be allowed to encounter a location that means different things at different times. The exhibition at Kunstnernes Hus will also feature information about the two other paintings in Baird’s series, so that the work may be seen as a whole.
Vanessa Baird has garnered much attention for her dark, biting, and fabulistic art, whether in the form of pastels, watercolours, drawings, or paintings. Her themes and imagery seem to have been culled from the world of fairy-tales and fables, and her work is full of tableaux and scenes whose burlesque surrealism makes them seem both foreign and familiar. With their distinctive intricacy and ornamentation, Vanessa Baird’s works grow from the minute to the monumental in vast landscapes interspersed with elements of architecture and urban life, often with a slightly grotesque and ominous atmosphere.
Vanessa Baird (b. 1963) lives and works in Oslo. She received her artistic training at the Norwegian National Academy of Fine Arts. She is currently holding a solo exhibition at Göteborgs Konsthall in Sweden and has previously held solo exhibitions at MGM (Oslo), galleri c/o Atle Gerhardsen (Berlin), and Tegnerforbundet (Oslo). She has also participated in group exhibitions at the National Museum, SKMU, the Stenersen Museum, and Lillehammer Art Museum.

Share →