Kunstnernes Hus Kino
Onsdag 29. mars kl 18:00.
Kjøp billett her.

PlymSerafin og Kunstnernes Hus Kino inviterer til visning av Ting og Human av Thomas A Østbye, med samtale mellom økofilosofiens fremste representant i Norge, Arne Johan Vetlesen, og filmviter Endre Eidsaa Larsen.

I filmene Ting og Human forsøker regissør Thomas Østbye, ved hjelp av et radikalt avdramatisert filmspråk, å nærme seg ting og mennesker på deres egne premisser. Filmene stiller grunnleggende spørsmål ved vårt forhold til omverdenen. Er det mulig å føre ting og mennesker inn i en film uten å redusere dem til virkemidler i et drama eller illustrasjoner av en idé? Har film potensial til å skape møter med tingene rundt oss, uten å fange og kue dem til vårt bruk?

Vetlesen har i flere tiår jobbet med ondskap og moral i menneskelige relasjoner. Det siste tiåret har han satt søkelys på vår tids forhold til natur. I boken The Denial of Nature tar Vetlesen et oppgjør med den menneskesentrerte filosofien og politikken om har preget vestlige samfunn de siste hundre årene. Han studerer det idémessige grunnlaget for synet på naturen som middel til menneskelige formål, og argumenterer for at naturen har en iboende verdi uavhengig av mennesket. Boken tar også opp hvordan menneskets egen indre natur skades når vi gjør omverden om til ren ressurs for våre behov.

Eidsaa Larsen forsker på hvordan film kan forstyrre vår tilvante måte å se på. De siste tiårene har det innenfor bildeteori og i filmvitenskapen vært en ny interesse for sanselige og kroppslige erfaringer i møte med film – hvordan film virker på oss i tillegg til å representere og symbolisere ideer.

Samtalen etter visningen tar utgangspunkt i hvordan Østbye og Vetlesen nærmer seg de samme problemstillingene fra ulike utgangspunkter og gjennom ulike uttrykksformer.
Viktige spørsmål blir: Hvordan erfaring og relasjon kan vi få til natur, i en tid der naturen i økende grad kultiveres til vår bruk? Har vi noe grunnlag for å se naturen som noe annet enn et redskap eller en opplevelsespark? Kan film sette oss i kontakt med verden på nye måter ved å utfordre standardiserte forståelsesmåter? Hvordan ser den nye interessen for kroppslig erfaring både i film- og kunstuttrykk ut fra et økofilosofisk ståsted?

Thomas A. Østbye er filmskaper. I en rekke kritikerroste filmer har han problematisert aktuelle politiske forhold gjennom et selvreflekterende og mediekritisk filmspråk. Sentrale filmer er: Imagining Emanuel (2011), Out of Norway (2015 ), 17000 Islands (2013), Drømme kan du gjøre senere (2007 ) og Human (2009). Østbye driver produksjonsselskapet PLYMSERAFIN og er veileder ved Nordland Kunst- og filmfagskole.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, samfunnsdebattant og forfatter. Han kom nylig ut med boken «The denial of Nature» og har tidligere skrevet et tyve-talls bøker om ondskap, etikk, natur og klima.

Endre Eidsaa Larsen, filmviter og kritiker. Stipendiat ved Høgskolen i Volda, og skriver doktorgradsavhandling om en tilnærming til filmforståelse og filmanalyse som vektlegger det formalt deformerende og underliggjørende potensiale til film.


Anmeldelse av Kjetil Røed i Ny Tid.

 

 

TING TRAILER, film av Thomas Østbye from Kunstnernes Hus on Vimeo.

Share →