Synnøve i skogen_invitasjon

Please scroll down for English.

DIKT SELV – Synnøve Anker Aurdal på papir

24. mai – 27. juli 2014
Åpning lørdag 24. mai kl. 13.00
Kunstnerisk leder Mats Stjernstedt og kurator Ida Kierulf hilser velkommen

Hans-Jakob Brun åpner utstillingen

Diktlesning av Andrea Bræin Hovig

Kunstnernes Hus presenterer fra 24. mai til 27. juli et hittil ukjent skisse- og tegningsmateriale av den norske tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal (1908-2000). Utstillingen gir et unikt innblikk i den kunstneriske prosessen til en av våre mest markante modernister. Anker Aurdal er en av den moderne norske kunsthistoriens mest kjente og respekterte tekstilkunstnere, med en omfattende tekstilproduksjon og flere viktige offentlige oppdrag på sin merittliste.

Mer enn noe annet er denne utstillingen en reaksjon og en respons på et uoppdaget og uavsluttet materiale som nå gjøres tilgjengelig. Utstillingen, som viser tegninger i blyant og kulepenn, tusj og fargekritt, samt gouacher, collager, skissebøker og tekstile fragmenter, innehar noe av den skisseartede og energitette kvaliteten som lever i materialet selv. Kunsthistoriker Hans-Jakob Brun skriver i sin nyskrevne tekst for utstillingen, «..her finner vi et lunefullt artistisk temperament som aldri er kommet frem i de veloverveide, smykkevakre teppene hennes..» Egensindig og humoristisk vitner de fargemettede tegningene om spontane tankeprosesser, glad eksperimentlyst og et bevegelig intellekt. Papirmaterialet kan med andre ord bidra til en ny og større forståelse av dette viktige norske kunstnerskapet.

En forbindelse mellom tekst og tekstil oppstår ved at fragmenter av dikt og tekst er integrert i flere av tegningene og skissene. Dette indikerer hvordan poesi har fungert som en drivkraft og en inspirasjon for Synnøve Anker Aurdal i hennes tankearbeid mot de store tekstile produksjonene. Hans-Jakob Brun skriver, «Fragmenter av dikt og tekster er jo viktige bestanddeler av nesten alle hennes bilder – hun er en ekte abstrakt kunstner i den forstand at hun synliggjør noe så abstrakt som poetiske tanker i sine bilder.»

Materialet har blitt introdusert til Kunstnernes Hus gjennom kunstnerne Siri Anker Aurdal, Synnøve Anker Aurdals datter, og Victor Boullet. I utstillingen In These Great Times (Kunstnernes Hus, 21. februar – 27. april 2014) inngikk de sammenbundne skissene og tegningene i Boullets installasjon «The Harrow, the Sparrow, the Sorrow» (2014).

 

///

 

DIKT SELV – Synnøve Anker Aurdal on Paper

24 May–27 July 2014

Opening Saturday, 24 May, 13:00

Introduction by Artistic Director Mats Stjernstedt and Curator Ida Kierulf
Opening of the exhibition by Hans-Jakob Brun
Poetry reading by Andrea Bræin Hovig

From 24 May to 27 July, Kunstnernes Hus is pleased to present hitherto unknown sketches and drawings by the Norwegian textile artist Synnøve Anker Aurdal (1908-2000). The exhibition provides unique insight into the artistic process of one of our premier modernists. Synnøve Anker Aurdal is one of the most respected textile artists in modern Norwegian art, with a wide-ranging textile production and several important public commissions to her credit.

This exhibition is above all a reaction and response to undiscovered, unfinished works by Anker Aurdal that are now being made available for the first time. The exhibition, which features drawings in pencil, ballpoint pen, felt-tip pen, and coloured chalk, as well as gouaches, collages, sketchbooks, and textile fragments, evinces some of the sketchy, vigorous qualities present in the works themselves. As the art historian Hans-Jakob Brun writes in his exhibition essay, “ we see on display here a capricious artistic temperament that has never come to the fore in her deliberate, ornately beautiful tapestries”. In their idiosyncratic, humorous fashion, the vibrantly colourful drawings testify to spontaneous thought processes, a cheerful willingness to experiment, and a fluid intellect. Synnøve Anker Aurdal’s sketches and drawings can in other words help us better understand the overall production of this important Norwegian artist.

Several of her drawings and sketches incorporate fragments of poems and texts, forging a link between text and textile and showing how poetry has fuelled and inspired Synnøve Anker Aurdal’s conceptualization of her major textile works. As Hans-Jakob Brun notes in his essay, “Fragments of poems and texts are of course key components of almost all her pictures – she is a true abstract artist in the sense that she visualizes something as abstract as poetic thoughts in her pictures.”

This material was introduced to Kunstnernes Hus by artists Siri Anker Aurdal, Synnøve Anker Aurdal’s daughter, and Victor Boullet. The sketches were included in Boullet’s installation The Harrow, the Sparrow, the Sorrow (2014), that was a part of the exhibition In These Great Times (Kunstnernes Hus, 21 February-27 April 2014).

 

 

DSC_4550_cut3_lite

 

 

Jazz_web_stor_2

 

 

DSC_4587

 

 

DSC_4642

 

 

DSC_4584

 

 

 

 

 

 

 

Share →