Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes av Kultur og Kirkedepartementet. Kunstnermedlemmene velges for fire år av gangen, slik at vekselvis to medlemmer og vararepresentanter står på valg annet hvert år.

Styret møter minst åtte ganger årlig og konstituerer seg selv med en leder valgt for en periode på to år av gangen.

Et råd bestående av åtte medlemmer fra ulike kunstnerorganisasjoner velger styrets medlemmer. Medlemmene av rådet velges for tre år av gangen.

Styret fra og med januar 2016

Yngvild Færøy (leder)
Hedevig Anker (nestleder)
Jesper Alvær
Per Henrik Svalastog
Hans Henrik Klouman (statlig representant)

Vara:
Jan Christensen
Anni Onsager
Knut Brundtland (statlig representant)

Kontaktinformasjon til styreleder Yngvild Færøy
e-post: y_faero@hotmail.com
telefon: +47 98 80 56 74