Bølger_Rekomponert_Foto Vilhelm Christensen_web

Foto: Vilhelm Christensen

For English, please scroll down.

 

Vigelandsparken 27. august 30. november 2016

Velkommen til avdukningen av Siri Aurdals skulptur «Bølgelengder – rekomponert», i regi av OSLO PILOT.

Evenementet – Bølger i parken – pågår fra 14.00 til 16.00 i Vigelandsparken, lørdag 27. august. Skulpturen står ute til og med 30. november.

Skulpturen er plasert mellom Oslo Bymuseum og Paviljongen, nederst i parken mot Frogner Pass, se kart under.

Prosjektets utgangspunkt og drivkraft er Eline Mugaas’ mangeårige innsats for å dokumentere og arkivere Aurdals arbeider, og utforskningen av muligheten for å gjenopplive en fortid som stadig taler til nåtiden. I prosjektet utforskes også forestillinger om opphav og originalitet i kunstproduksjon.

Kunstnernes Hus og OSLO PILOT har samarbeidet om et prosjekt som omhandler arbeidene til Siri Aurdal (f. 1937), en norsk kunstner som var på sitt mest aktive i 1960- og 70-årene. Prosjektet består av en rekke innendørs og utendørs presentasjoner av Aurdals skulpturer og modeller, i tillegg til en bok utgitt av kunstneren Eline Mugaas (f. 1969).

Aurdal er en nytenkende skikkelse i norsk samtidskunsthistorie på grunn av sin eksperimentelle bruk av materialer og monumentale installasjoner hvor publikum har spilt en aktiv og deltagende rolle. Som medlem av den radikale kunstnergruppen GRAS utviklet Aurdal en tilnærming til materialet som kombinerte matematikk med industrielle og organiske former og fremhevet kunstens sosiale og politiske potensial. Det modulære verket Omgivelser (1969) skapte hun ved å skjære opp og rekonfigurere prefabrikkert glassfiber- og polyesterrør, materialer som ble utviklet som del av den norske oljeindustrien. Første gang skulpturen ble vist, på Kunstnernes Hus i 1969, inviterte Aurdal de besøkende til å klatre på den, skrive på den og forvandle den til et sosialt rom.

Denne presentasjonen inngår som en del av et større samarbeidsprosjekt for å vise Siri Aurdals verk: en soloutstilling, en bokutgivelse og utendørsinstallasjonen av skulpturen Bølgelengder – rekomponert. Dette siste stadiet av prosjektet er organisert av OSLO PILOT og Kunstnernes Hus i samarbeid med Vigelands-museet, og skulpturen vises i Vigelandsparken. Den er blitt produsert av OSLO PILOT og Kunstnernes Hus og vil være tilgjengelig for publikum til 30. november.

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo Kommune.

 

Bølger_Rekomponert_kart

///

Oslo Pilot is proud to announce the launch of Siri Aurdal’s sculpture Bølgelengder – rekomponert / Wavelengths – recomposed.
The event – Waves in the park – lasts from 14.00 – 16.00 pm. in The Vigeland Park on Saturday August 27th.

The sculpture is situated between Bymuseet and the Pavilion, please look at the map above.

Kunstnernes Hus and Oslo Pilot have collaborated on a project about the work of Siri Aurdal (b. 1937), the Norwegian artist active mainly in the 1960s and 70s. The project consists of a series of both indoor and outdoor presentations of Aurdal’s sculptures and models, as well as a book produced by artist Eline Mugaas (b. 1969).

The project’s basis and driving force springs from Mugaas’ longstanding efforts to archive and document Aurdal’s work, examining the potential for reactivating a past that continues to address present conditions. It also explores ideas of authorship and originality in art production.

Aurdal is an innovative figure in contemporary Norwegian art history because of her experimental use of materials and monumental installations in which the audience played an active and cooperative role. An integral part of the radical artist group GRAS, Aurdal developed a material approach that combined mathematics with industrial and organic forms, and emphasized art’s social and political potential. She made the 1969 modular work Omgivelser (Surroundings) by slicing open and reconfiguring prefabricated fiberglass and polyester tubing, materials developed in anticipation of the oil industry in Norway. When it was first exhibited at Kunstnernes Hus in 1969, Aurdal invited visitors to climb onto it, write on it, and turn it into a social space.

The new version of the sculpture that Oslo Pilot is installing in Vigeland Park will be displayed in a three-part horizontal configuration that reshapes physical material while also alluding to a rearrangement of social relations. This open and low-lying form contrasts with the vertical and masculine designs that characterise most of Vigeland’s sculptures.

The modular parts used to create Bølgelengder – rekomponert [Wavelengths – recomposed] are identical to the parts that shaped the indoor sculpture Wavelengths (1969-2016), presented in the exhibition AURDAL / MUGAAS at Kunstnernes Hus during Spring 2016.

This presentation is part of a wider collaborative project dedicated to showcase Siri Aurdal’s work: a solo exhibition, a publication and the outdoor installation of the sculpture Bølgelengder – rekomponert. This final stage of the project hosted by The Vigeland Park, has been organised by Oslo Pilot and Kunstnernes Hus in cooperation with Vigeland Museum. The sculpture has been produced by Oslo Pilot and Kunstnernes Hus and will remain on view to the public until November 31st.

OSLO PILOT is a two-year project curated by Eva González-Sancho and Per Gunnar Eeg-Tverbakk to investigate the role of art in and for the public realm and to lay ground for a future periodic art event in public space. OSLO PILOT is initiated and financed by the City of Oslo, Agency for Cultural Affairs, Norway.

 

 

 

Share →