SEEABLE / SAYABLE

28. oktober  2016 – 29. januar 2017

Åpningsprogram: Utstillingen åpner for publikum fredag 28.10 kl. 19.00. Åpningstale ved kuratorene Ida Kierulf og Helga-Marie Nordby. Performance av den amerikanske poeten og kunstneren John Giorno, tekstopplesning ved kunstneren Tori Wrånes. Forfatter og kurator Lars Mørch Finborud og kunstnerisk leder for nyMusikk Anne Hilde Neset spiller plater inspirert av litteratur og kunst.

Hva oppstår i utvekslingen mellom ord og bilder, det litterære og det visuelle? I gruppeutstillingen Seeable/Sayable møtes norske og internasjonale kunstnere og forfattere fra ulike generasjoner. Wergelandsveien blir denne høsten aktivisert gjennom det første store samarbeidet mellom de to naboinstitusjonene Kunstnernes Hus og Litteraturhuset. I tillegg presenteres et performativt program i Grotten, Henrik Wergelands steingrotte under Statens æresbolig for kunstnere i Slottsparken.

Bilder og ord er nært flettet sammen i våre forestillinger og fortellinger om verden. De er våre grunnleggende verktøy å gripe verden med, men virker samtidig på ulike plan, en viser og en forteller. Like fullt kan tause bilder tale, til og med argumentere, mens en tekst kan mane frem en verden av indre bilder. Utstillingen undersøker hvordan tekst og bilder lader og påvirker hverandre, men også hvordan de undergraver og sår tvil om hverandre. Seeable/Sayable belyser hvordan kunst og litteratur skaper personlige og kollektive forestillingsrom.

Utstillingen på Kunstnernes Hus, som er kuratert av Ida Kierulf og Helga-Marie Nordby, inkluderer verk av etablerte internasjonale størrelser samt nye produksjoner av en rekke yngre samtidskunstnere. Performanceprogrammet vil foregå i Grotten og på Kunstnernes Hus. Et litterært bestillingsverk med nyskrevne ekfraser av både kjente og nyetablerte forfattere presenteres som et lydarbeid i utstillingen, kuratert av forfatter Eivind Hofstad Evjemo. Litteraturhuset har kuratert et faglig program gjennom utstillingsperioden.

Kunstnere: Bas Jan Ader, John Baldessari, Marcel Broodthaers, Matias Faldbakken, Ester Fleckner, Jan Freuchen, John Giorno, Susan Hiller, Olav Christopher Jenssen, William Kentridge, Solveig Lønseth, Mercedes Mühleisen, Ruth Wolf-Rehfeldt og Peter Wächtler.
Forfattere: Kristin Berget, Rune Christiansen, Victoria Durnak, Victoria Kielland, Matias Faldbakken, Morten Langeland, Cecilie Løveid, Øyvind Rimbereid og Henrik Wergeland.
Performanceprogram: Nils Bech, John Giorno, Øyvind Rimbereid, Tori Wrånes og Ragnhild Aamås.
Litteraturhuset: Gunnar Danbolt, Pia Maria Roll, Lotte Konow Lund, Ole Robert Sunde, Kaja S. Mollerin, Harald Henden, Johan Harstad, Karin Haugen, Håkon Bleken, Tom Egil Hverven, Rune Christiansen, Anne Carson, Robert Currie og Linn Ullmann.

Link til fullt program på Kunstnernes Hus

Link til fullt program på Litteraturhuset

Utstillingen er støttet av Fritt Ord, Norsk Kulturråd, KORO og Norsk Forfattersentrum

logo_frittord     KOROlogo-bokmaal-3      kulturraadet_sort       norsk-forfattersentrum

 

                 

Share →