Per Kleiva, Kniv i vatn, 1971, akryl og bladaluminium på lerret. Foto c O. Væring Eftf. 

PER KLEIVA: KNIV I VATN
2. NOVEMBER – 13. JANUAR

2. november åpner Kunstnernes Hus en stor utstilling med den norske kunstneren Per Kleiva, som gikk bort i 2017. Kleivas kunstnerskap er betydelig i norsk kunsthistorie og kjennetegnes ved et brennende politisk engasjement.

Utstillingen presenterer et utvalg arbeider på tvers av genre og tiår – malerier, skulpturer, installasjoner og grafiske arbeider. Flere av arbeidene ble vist nettopp på Kunstnernes Hus gjennom de siste tiårene, ikke minst på hans to separatutstillinger her på huset i 1968 og 1980. Kleiva drev også utstrakt kunstpolitisk virksomhet og fikk gjennomslag for flere saker som fortsatt er av stor betydning for kunstnernes stilling i Norge i dag.

Utstillingen vil fokusere på hvordan Per Kleiva gjennomgående uttrykte seg gjennom motsetningsforhold som håp og motstand, stillhet og protest. Utstillingens tittel, Kniv i vatn, er hentet fra et maleri av Kleiva fra 1971 som presist oppsummerer spenningen i hans kunst mellom makt og maktesløshet. Som medlem av GRAS-kollektivet i første halvdel av 70-tallet, forbinder mange kunstnerskapet med denne epokens radikale politiske orientering. Utstillingen søker imidlertid å vise aktualiteten i Kleivas arbeider, og hvordan hans engasjement i forhold til for eksempel miljøødeleggelse og skildring av atomtrusselen gir gjenklang i dag.

En inspirasjon for mange yngre kunstnere er også hans fortettede og hardkokte formspråk.
Nettopp denne evnen til å strippe ned til sin poetiske (og politiske) essens, hvor motivene antar en symbolsk tettpakket betydning, synes typisk for Kleivas produksjon. Han var en kunstner som stadig evnet å fornye seg, men forenkling og presisjon lå alltid i bunnen. På sitt beste treffer Kleiva; hardt og presist.

Utstillingen vil ledsages av en publikasjon utgitt av Press Forlag samt et omfattende faglig program.

Kuratorer: Ida Kierulf og Thomas Flor.