Fra våren 2017 til februar 2018 vil Unge Kunstneres Samfund vise sitt hovedprogram i utstillingssalen i første etasje av Kunstnernes Hus. Programmet består av fire store presentasjoner, alle av kunstnere som ikke har vist større soloutstillinger i Norge eller Skandinavia tidligere.

Første kunstner på programmet er Eirik Sæther  – hans utstilling åpner 19. mai. Høsten 2017, etter et avbrudd for den årlige Høstutstillingen, åpner den amerikanske kunstneren Georgia Gardner Gray sin utstilling. Hun etterfølges av Constance Tenvik, før Nora Joung avslutter programmet med en utstilling som åpner primo 2018.

Gjestespillet er et resultat av UKS’ pågående flytteprosess, der institusjonen står midlertidig uten egen utstillingssal på veien mot nye, permanente lokaler. UKS’ program er fastlagt av foreningens egen jury, og UKS og Kunstnernes Hus vil ikke vise et felles program i perioden.

UKS kontorer i St. Olavs gate vil fungere som lokaler for arrangementer og samlinger også i året som kommer, ved siden av utstillingsprogrammet på Kunstnernes Hus.

Les mer om gjestespillet her!

__

UKS (The Young Artists’ Society) and Kunstnernes Hus in Oslo are proud to announce their upcoming collaboration. From spring 2017 to February 2018, UKS will present parts of its artistic programme on the ground floor of Kunstnernes Hus, in parallel to the hosting institution’s own programme.

Kunstnernes Hus’s 2017 programme launches on 3 March with a solo exhibition by Norwegian artist Kjell Varvin. UKS’s programme at Kunstnernes Hus is opening later in the spring and will include four large solo presentations, starting with Eirik Sæther (Norway), followed by Georgia Gardner Gray (USA), Constance Tenvik (Norway), and Nora Joung (Norway).

The collaboration has been initiated due to UKS’s current search for a new, permanent exhibition space. The two institutions are not presenting a joint artistic programme, however both Rhea Dall, incoming director of UKS, and Mats Stjernstedt, outgoing director of Kunstnernes Hus, see great advantages in the two core Oslo institutions working physically closer together.

Share →