17. februar – 28. mars 2018

UKS ønsker velkommen til åpningen av utstillingen Ding Dong av Nora Joung fredag 16. februar. Utstillingen er en del av UKS’ serie med dobbelteksponeringer som presenteres både på UKS og Kunstnernes Hus.Utstillingen åpner på UKS fra kl. 19:00-20:30, og fortsetter på Kunstnernes Hus fra kl. 20:30-22:00. Det holdes en performance på åpningskvelden kl. 19:30 på UKS.

Joung er en kunstner, kritiker, og sporadisk performer hvis praksis speiler de subtilt prosaiske, populærkulturelle kreftene som siver inn i selv de mest intime delene av språkføringen og uttrykksformene våre. I sin nye produksjon for UKS dveler Joung på terskelen mellom det skjermede privatlivet i (norske) husholdninger og det som er på utsiden — antydet i utstillingstittelens rungende dørklokke.

På Kunstnernes Hus skaper Joung et teatralsk overdimensjonert miljø, som man for anledningen kan skue ut over fra en spesialbygget mesanin ved rommets inngang. Publikum inviteres til å krympes ned i en forstørret stue, belyst i blått og fullt møblert med gulvteppe, sofa, og en enorm TV som det selvsagte midtpunktet. Såpeoperaens platityder, innarbeidede markedsføringsklisjéer og nyhetssendinger siteres i videoen som fremstiller en hyperbol av (de ofte kommersielle) kreftene som velter inn i privatsfæren gjennom den uopphørlige strømmen fra skjermen.
På UKS tjener tre ulike strukturer — et rektangel, en sirkel og en trekant — til hver sitt formål. En høy, rektangulær scene med en sofa på fungerer som basen for et utvalg av Joungs performancer, mens en lav, rund plattform utstyrt med svingstoler benyttes til sporadiske talkshows. Den siste, trekantede strukturen bærer videoskjermer hvor tidsåndens hang til radikal transparens og selvovervåkning er omdreiningspunktet. Ett av videoarbeidene tar utgangspunkt i den østerrikske arkitekten Adolf Loos’ både fornøyelige og daterte analyser av klær, design og det private hjemmet — og hvordan dette står i forhold til (hans) regler for mannlig og kvinnelig tilbaketrekning og eksponering.

Nora Joung (f. 1989, Bergen, Norge) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Akademin Valand og Kunstakademiet i Oslo. Hun er aktiv som kritiker og skribent. Gjennom 2017 har Joung presentert en soloutstilling på NoPlace (Oslo) og en på Diorama (Oslo), samt deltatt i gruppeutstillingen Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger på Kunstnerforbundet (Oslo).