hand_facebook

Linda Hofvander, Hand, c-print, wallpaper installation, 257 x 300 cm, 2015

13. mai – 3. juli 2016

Dislocating Surfaces

Kunstnernes Hus er stolte av å presentere Dislocating Surfaces – New Scandinavian Photography. Utstillingen er kuratert av MELK, et galleri etablert og drevet av kunstnerne Bjarne Bare og Behzad Farazollahi.

I 2015 ga MELK og det London-baserte forlaget Black Dog Publishing i samarbeid ut boken New Scandinavian Photography. Målet med utgivelsen var å presentere unge skandinaviske kunstnere som inngår i en kritisk dialog med fotografiet som kunstform og som både anerkjenner og utfordrer mediets tradisjonelle rammer.

Utstillingen er ikke ment å representere boken som sådan. Motivasjonen har heller vært å presentere et nytt prosjekt der de ulike perspektivene i boken føres videre. Utstillingen på Kunstnernes Hus presenterer samtidig et nytt knippe kunstnere som utforsker fotografiet både innenfor og utenfor rammene av den mediespesifikke diskursen. De tar for seg materielle prosesser og ideer knyttet til overflate og dybde, går i dialog med andre medier som billedkunst, skulptur og film og tar aktivt i bruk selve utstillingsrommet. Med utfordrende, lekne og forførende virkemidler viser de et fotografi som oppsøker nye rom og formater og som åpner opp for eksperimentering og tilfeldighetenes spill.

Kunstnerne, som alle bidrar med nye arbeider til utstillingen, er: Emil Salto (DK), Linda Hofvander (SE), Kristina Bengtsson (SE), Sveinn Fannar Jóhannsson (NO), Markus von Platen (DK), Espen Gleditsch (NO), Sandra Vaka Olsen (NO), Flemming Ove Bech (DK), Kamilla Langeland (NO) og Linn Pedersen (NO). Dislocating Surfaces presenteres i første etasje og foajéen på Kunstnernes Hus.

 

MELK har siden 2009 kuratert i underkant av 40 separatutstillinger i sine visningslokaler i Oslo og har arrangert gruppeutstillinger, foredrag og seminarer ved blant annet Akershus Kunstsenter, Fotogalleriet, Vestfossen Kunstlaboratorium og Astrup Fearnley. De har også deltatt på internasjonale kunstmesser som NYC Art Book Fair og Nofound Art Fair Paris.

For mer informasjon kontakt Behzad Farazollahi (MELK: bez@melkgalleri.no)

eller Ida Kierulf (Kunstnernes Hus: ida.kierulf@kunstnerneshus.no).


 

Kunstnernes Hus is proud to present the exhibition Dislocating Surfaces – New Scandinavian Photography curated by MELK; an artist run foundation for new photography initiated and run by the artists Bjarne Bare and Behzad Farazollahi.

In 2015 MELK released the book New Scandinavian Photography in collaboration with the London based publisher Black Dog Publishing. The aim of the publication was to survey a young generation of Scandinavian artists who are developing new critical dialogues with photography that both acknowledge and dispute traditional boundaries.

The exhibition should not be seen as a representation of the book, the ambition has rather been to present a new project which further explores the different positions manifested in the book, adding a new set of artists to the list. The artists presented at Kunstnernes Hus all elaborate on the photographic within and beyond a medium-specific discourse. They explore material processes and ideas concerning surface and depth, they enter in a dialogue with other mediums such as painting, sculpture and film, and actively engage with the exhibition space itself. With bold, playful and seductive means, these artists manifest a photography that confidently engages with new spaces and formats and that freely opens itself to experimentation and chance.

The participating artists will all show new works produced for the occasion. They are: Emil Salto (DK), Linda Hofvander (SE), Kristina Bengtsson (SE), Sveinn Fannar Jóhannsson (NO), Markus von Platen (DK), Espen Gleditsch (NO), Sandra Vaka Olsen (NO), Flemming Ove Bech (DK), Kamilla Langeland (NO) and Linn Pedersen (NO). Dislocating Surfaces will be installed in Kunstnernes Hus’ ground floor, the Foyer included.

 

Since 2009 MELK has curated almost 40 solo exhibitions in their space in Oslo, and also organised group exhibitions, talks and seminars in other respected venues such as Akershus Kunstsenter, Fotogalleriet, Vestfossen Kunstlaboratorium and Astrup Fearnley. They have also been represented internationally in a number of venues, including NYC Art Book Fair and Nofound Art Fair Paris.

For further information contact Behzad Farazollahi at MELK: bez@melkgalleri.no

or Ida Kierulf at Kunstnernes Hus: ida.kierulf@kunstnerneshus.no

 

Utstillingen er støttet av/ Supported by:

KON_logotype_stor_150dpi

Kunstfonden_LOGO_small_JPG

Norsk_kulturfond_svart_tekst

NOFOFO_LOGO

 

 

Share →