For English, please scroll down.

 

MA Avgangsutstilling 2013, Kunstakademiet i Oslo

 

24. mai – 16. juni 2013

Åpning fredag 24. mai kl. 18 – 21
Pressevisning torsdag 23. mai kl. 12

En avgangsutstilling markerer slutten av en utdanningsprosess ved kunsthøgskolen. Dersom utdanningen fungerer, blir kunst en livslang beskjeftigelse. For de involverte kunstnerne markerer denne utstillingen først og fremst en overgang; de forlater den trygge studenttilværelsen for å ta fatt på en kunstnerisk praksis på egne premisser. Det handler om en felles følelse av usikkerhet rundt denne situasjonen. Det er en eksistensiell erfaring. Det handler om å møte nye realiteter og hanskes med dem.

Utstillingen bærer muligens et underliggende preg av ubehag, men sannsynligvis er det ingenting annet enn denne unike situasjonen som virkelig forener de ulike avgangselevene. Kunstnernes Hus er kan hende heller ikke rett sted til rett tid for samtlige utstillere akkurat nå, men det er nettopp tid og sted som er utstillingens virkelige fellesnevner. Det er også et fellestrekk at utstillerne insisterer på at de ikke representerer en “generasjon” eller en bestemt skole, det er snarere snakk om en sammensatt gruppe av forskjellige mennesker med forskjellige interesser og ulike produksjoner. Etter å ha brukt en ikke ubetydelig mengde tid sammen på kunstakademiet, og etter å ha utviklet en kunstnerisk praksis som klart er påvirket av utvekslingen som har funnet sted, insisterer samtlige kunstnere på sin individualitet. Dette er et uttrykk for selvtillit. Det som for kunstnerne selv ser ut til å peke i vidt forskjellige retninger, kan imidlertid fremstå som en samlet enhet for en utenforstående – en enhet markert av alder, sted, akademisk kontekst og individuelle praksiser. Dette blir, til sist, opp til betrakteren å bedømme.

Utdrag fra katalogtekst av kurator for årets avgangsutstilling Andreas Schlaegel – tysk kritiker og kurator basert i Berlin.

Deltakende kunstnere:
Mads Andreas Andreassen, Andrea Bakketun, Anders Bang, Martin Bech-Ravn, Ida Madsen Følling, Goutam Ghosh, Liv Kristin Holmberg, Dima Hourani, Snorre Hvamen, Aksel Høgenhaug, Ottar Karlsen, Siri Leira, Pernille Meidell, Petter Napstad, Jenny Patiño, Martin Sæther, Tor SR Thidesen, Anni Tiainen, Endre Tveitan, Gelawesh Waledkhani og Lene Baadsvig Ørmen.

Øvrig program:  

I auditoriet: Den usynlige, et teaterstykke skrevet av Pär Lagerkvist, nylig oppført i Bergen av studentteateret Immaturus, og presentert på Kunstnernes Hus av regissørene Petter Napstad og Ingvild Hellesøy.
Forestillingstider: Fredag 24. mai kl. 20.00. Lørdag 25. mai og søndag 26. mai kl. 13.00. Varighet: En time.

I Grønland kirke: Les Tenebres av Liv Kristin Holmberg, en-til-en performance i utstillingsperioden, sent kveldstid. For reservasjon, send sms med ditt navn til nummer 401 63 707 og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte.  Begrenset antall plasser. Adresse: Grønlandsleiret 34, 0190 Oslo.

For ytterligere informasjon om utstillingen, kontakt kurator Andreas Schlaegel, epost: schlaegel@gmx.de

For mer generelle spørsmål kontakt studieleder MA ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, Leander Djønne, telefon: 945 23 362 eller e-post: LeanDjon@khio.no

///

MA Degree Show 2013

Opening Reception: Friday, May 24, from 18:00

May 24 –  June 16, 2013

The Academy of Fine Art at Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in association with Kunstnernes Hus presents the MA Degree Show 2013, encompassing work by 21 artists who will graduate form the program this June, curated by Andreas Schlaegel.

New work is featured by the following artists: Mads Andreas Andreassen, Andrea Bakketun, Anders Bang, Martin Bech-Ravn, Ida Madsen Følling, Goutam Ghosh, Liv Kristin Holmberg, Dima Hourani, Snorre Hvamen, Aksel Høgenhaug, Ottar Karlsen, Siri Leira, Pernille Meidell, Petter Napstad, Jenny Patiño, Martin Sæther, Tor SR Thidesen, Anni Tiainen, Endre Tveitan, Gelawesh Waledkhani and Lene Baadsvig Ørmen.

The exhibition will cover most of the spaces in Kunstnernes Hus, and include all new works of painting, drawing, installation, video installation and sculpture.

A degree show marks the end of a process of art school education. But, if education works, it becomes a lifelong pursuit. For the young artists whose work is on display here, this exhibition primarily marks a moment of passage, leaving the sheltering umbrella of the art school environment behind to continue their artistic practice on their own terms. It‘s about a shared uncertainty and the vagueness of this situation. It is an existential experience. It‘s about facing the weather, and bearing it.  
There may be a lingering sense of unease permeating this exhibition. And probably no other idea could truly sum up the apparent serendipity that has brought this somewhat heterogeneous group of people together. Also, this is a show, and Kunstnernes Hus may not be the right place and right time for everyone at this point, but temporality and space are strong common denominators here – even if the artists like to insist that they do not represent a „generation“ or a group, but a comparatively disparate aggregation of individuals, with diverging interests and production. Having now spent a significant amount of time together at the academy, and having developed an artistic practice that is informed by this academic exchange, the artists insist on their individuality. It‘s a vote of self-confidence. However, what may appear to the artists themselves as disparate, could, to anyone further removed, look very much like a group that is distinctly marked by age, location, academic context, individual discipline – and maybe also a sense of intellectual cunning. But this is ultimately for the viewer to see and decide.

Excerpt from the catalog text by the curator of this year’s graduation exhibition Andreas Schlaegel – German critic and curator based in Berlin.

Program:

In the auditorium: The Invisible, a theatre play written by Pär Lagerkvist, recently staged in Bergen by the student theatre company Immaturus, and presented on Kunstnernes Hus by the directors Petter Napstad and Ingvild Hellesøy.
Performance times: Friday, May 24: 8 pm. Saturday, May 25 and Sunday, May 26: 1 pm. Duration: One hour

In Grønland church: Les Tenebres by Liv Kristin Holmberg. A one-to-one late-night performance on every night of the exhibition period. For a personal appointment please send a sms with your name to this number: 401 63 707. Limited availability. Address: Grønlandsleiret 34, 0190 Oslo.

For further information about the exhibition, please contact curator Andreas Schlaegel, email: schlaegel@gmx.de

For more general inquiries, please contact Director of MA Studies at the Art Academy, Oslo National Academy of the Arts, Leander Djønne, phone: 945 23 362 or e-mail: LeanDjon@khio.no