Kunstnernes Hus | Looking Inside Out

20. februar – 19. april 2009

I forbindelse med Kulturelt mangfoldsår 2008 i Norge gikk en gruppe museer og utstillingsinstitusjoner i Oslo sammen for første gang om å utvikle er ambisiøst utstillingsprosjekt som presenterer afrikansk samtidskunst. Utstillingen Looking Inside Out er Kunstnernes Hus sitt bidrag til mønstringen.

Kuratorene Maaretta Jaukkuri og Cristina Ricupero har konsentrert seg om den nordafrikanske regionen (Marokko, Algerie, Tunisia og Egypt).

 

Kunstnere som deltar: Kader Attia, Dora Dhouib, Hala Elkoussy, Mounir Fatmi, Chourouk Hriech, Bouchra Khalili, Nicène Kossentini, Driss Ouadahi, Younès Rahmoun, Hans Hamid Rasmussen, Batoul Shimi.
Utstillingens tema bygger omkring begrepene privat/ offentlig. Forestillinger rundt og definisjonen av privat/offentlig er i stor grad kulturelt betinget og reflekterer gjennomgående sosiale dynamikker i de respektive kulturer. I møtet mellom vestlige land, nord Afrika og middelhavsregionen synes det å være store ulikheter i måten den vi oppfatter den privat/offentlige modellen. Spørsmål som reises i denne sammenhengen er:

– individ versus gruppe/samfunn
– urbanisme i ulike stadier
– hvordan definere offentlig rom og hvilken funksjon har det offentlige rom i ulike kulturer
– grensene mellom det private og det offentlige samt rommet imellom
– kvinner og det offentlige rom
– Europa som diskusjonsforum/offentlig rom (innenfor/utenfor)

Looking Inside Out tar også inn over seg samtidskunstneres ofte nomadiske forflytninger mellom ulike land. Kunstneriske uttrykk influeres av nye oppdagelser, konfrontasjoner og kulturelle utvekslinger. Emigrasjon endrer på våre oppfatningen om det regionale og retter diskursen mot en forståelse av rom som tidsbestemt, personlig og offentlig. Looking Inside Out inviterer kunstnere til å engasjere seg i ideer om rom, som på ulike vis muliggjør egne perspektiver på tid og sted, slik at de kan vise hvor og hvordan de posisjonerer seg selv i samtiden og innen kunstverdenen. I tilknytning til utstillingen ble det produsert en katalog med utdypende tekster og kunstnerpresentasjoner. Denne kan kjøpes i resepsjonen på Kunstnernes Hus.

Share →