I 2018 feirer Landsforeningen Norske Malere (LNM) femti år med en omfattende jubileumsutstilling som viser norske maleres bidrag til kunstscenen i det halve århundret som har gått. Utstillingen er konseptuelt bygget opp i spennet mellom stiftelsesåret 1968 og jubileumsåret 2018 og viser et utvalg toneangivende kunstnere fra hver ende av femtiårs-spekteret.

Utstillingen vises parallelt i Kunstnernes Hus og LNMs lokaler ved Bankplassen.

Det vises verk av Kristin Austreid, Wendimagegn Belete, Eva Anna Bergmann, Ragna Bley, Elin Brissmann, Håkon Bleken, Jørgen Dobloug, Nils Eger, Ingrid Fegersten, Nicklas Gahnström, Jens Hamran, Tore Heramb, Irma Salo Jæger, Eamon O’Kane, Morten Krohg, Roald Kyllingstad, Rina Eide Løvaasen, Peter Mohall, William Nicolaysen, Kristin Nordhøy, Bjørn Ransve, Inger Sitter, Maiken Stene, Odd Tanberg, André Tehrani, Kjell Varvin, Frans Widerberg og Erlend Grytbakk Wold.

1968 | 2018 er kuratert av Øystein Tømmerås og Thomas Sæverud

Peter Mohall, U.T. (detalj), 2018. Akryl på lerret, 259cm x 180cm.