Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en anerkjent kulturinstitusjon. I samarbeid med ledelse vil du ha ansvar for at Kunstnernes Hus får et stort og begeistret publikum og flere samarbeidspartnere. Kunstnernes Hus er i en spennende utvikling og kan tilby et godt arbeidsmiljø, engasjerte medarbeidere og et ambisiøst program.

Med utgangspunkt i det kunstneriske arbeidet skal du skape interesse for utstillinger, filmvisninger og formidlingsprogram samt tverrfaglige arrangement hos både nye og eksisterende publikumsgrupper og i pressen.

Du vil få anledning til å videreutvikle Kunstnernes Hus sine strategiske allianser, sponsor- og medlemsprogrammer. Du skal være med å utarbeide nye strategier for kommunikasjon og synlighet samt ha ansvar for hele husets informasjonsarbeid.

Med presis skriftlig og muntlig fremstillingsevne og innsikt i markedskommunikasjon, i tradisjonelle og digitale kanaler, vil du bidra til positiv besøksutvikling og oppmerksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Systematisk og strukturert arbeidsform
 • God kjennskap til kunst- og kulturfeltet nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring innen markedsføring, publikumsutvikling, informasjonsarbeid og sosiale medier
 • Erfaring med publisering på nett og papir
 • Bredt kontaktnett i kulturfeltet og i media
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å utvikle hele husets informasjons – og kommunikasjonsarbeid, med tanke på å styrke institusjonens synlighet nasjonalt og internasjonalt.
 • Utvikle markedsføringsstrategier slik at vi kan nå flere publikumsgrupper.
 • Innlede samarbeid med andre organisasjoner og næringsliv i samarbeid med ledelse.
 • Ansvar for presse- og informasjonsmateriell i forbindelse med nye utstillinger og arrangementer, presseutsendelser, nyhetsbrev og oppfølging av dette.
 • Ansvar for å utvikle og følge opp informasjon i alle aktuelle medieflater inkludert sosiale medier.
 • Løpende samarbeid med grafisk designer, øvrig administrasjon samt eksterne arrangører og samarbeidspartnere.

 

Lønn etter avtale. 100% fast stilling med tiltredelse våren 2018. Send søknadsbrev og CV til soknad@kunstnerneshus.no innen 4.12.2017.

For mer informasjon kontakt direktør Anne Hilde Neset, annehilde@kunstnerneshus.no

 

Share →