Åpent Atelier fredag 18. januar kl. 19.00

W17 inviterer til årets første Åpent Atelier på Kunstnernes Hus med Arne Vinnem, Marius Engh, Eline Mugaas, Lotte Konow Lund, KimSu Theiler, Kjell Varvin, Willibald Storn, Germaine Ngoma og Tegneklubben ved Terje Nicolaisen, Martin Skauen, Paul Dring, Ulf Verner Calsson og Bjørn Bjarre.
Åpning fredag 18. januar kl. 19-21. Forfriskninger.
Øvrige åpningstider lørdag 19. og søndag 20. januar: 12.00 – 14.00

 

© Arne Vinnem

 

ARNE VINNEM

Arne Vinnem har utabeidet to prosjekter under sitt opphold ved W17 hvor han har utforsket gjesteatelierenes fysiske rammer innenfor Kunstnernes Hus. I de prosessbaserte arbeidene har han kombinert et fokus på arkitekturen og institusjonens historiske arkiv med kroppslige og intuitive impulser.Ved å etablere et eierskap til omgivelsene gjennom investering av tid og tilstedeværelse i rituelt baserte arbeidsmetoder, har han  ønsket å se nærmere på noen av de premissene institusjonen legger for kunsten og kunstnerne.  Prosjektene som presenteres er videreføringer av undersøkelser rundt forholdet mellom fotografiet som objekt og immaterielt bilde.

I Arne Vinnems (f.1978) kunstnerskap er det subjektets synsvinkel som er under lupen. Gjennom stedspesifikke og dokumentariske prosjekter undersøkes eierskapet vi har til våre omgivelser, og hvilke premisser som legges for våre bevegelser og tankebaner gjennom den visuelle kulturen og arkitekturen som omgir oss. Arne Vinnem arbeider med et spekter av uttrykk som strekker seg fra foto- og videoprosjekter til skulpturer og installasjoner. I det siste har han også hatt et fokus på tekst.

http://www.arnevinnem.com

 

 

© Eline Mugaas og Lotte Konow Lund

 

ELINE MUGAAS & LOTTE KONOW LUND

Eline Mugaas og Lotte Konow Lund har i samarbeid med den New York-baserte kunstneren KimSu Theiler utarbeidet prosjektet  A Proposal for a Show on the Studio. Prosjektet avsluttes med en gruppeutstilling konsentrert rundt atelieret som tema der det i tillegg til deres egne arbeider vil presenteres verk av Kjell Varvin, Willibald Storn og Germaine Ngoma.

Det er 40 år siden Daniel Buren publiserte The Function of the Studio (1971), og de to kunstnerne ønsker gjennom prosjektet å se på atelierets betydning i en samtidskontekst. Å være kunstner i en “post-studio ” tid er på ingen måte ensbetydende med at kunstnere ikke har et rom de jobber i, men hva som konstituerer dette rommet varierer fra en praksis til en annen.

Atelieret speiler til enhver tid billedkunstens utvikling, og rommet får den betydning som kunstnere tillegger det gjennom å utfordre kunsten på ulike vis. Atelieret kan være et hellig rom, et sosialt rom, en mytebyggende kulisse, et politisk rom, et kontor, en fabrikk, et symbolsk rom, en mellomstasjon, eller i noen tilfeller det endelige stedet og det eneste rommet for kunsten som ikke skal være en omsettelig vare.

If I was an artist and I was in the studio, then whatever I was doing in the studio must be art.

– Bruce Nauman

 

 

© Marius Engh

 

MARIUS ENGH

Født 1974 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo og Berlin.

Marius Engh har brukt atelieroppholdet til å studere et utvalg idéer, kulturelle fenomener, teknikker og former for visuell sublimering
– en omdiskutert metode som blir brukt i forskjellige medier med henblikk på å gi et skjult budskap ved å påvirke
underbevisstheten. I kunsten kan dette utilsiktet komme til uttrykk i form av en naturlig funksjon eller i et produsert
objekt og kan bare åpenbares gjennom betrakterens fantasi. Subliminale bilder utgjør en slags rasjonell hallusinasjon.

I sitt arbeid, tar Marius Engh besittelse av virkelige objekter ved å opprette kloner, og dermed gi ny innsikt og nye ideer
om «ting» som er en del av virkelighetens verden og erfaring. Gjennom denne prosessen av å gjenskape virkeligheten,
utforsker kunstneren den historie og ånd en gjenstand tar med seg, og samtidig forsøker å fjerne dem fra sitt opprinnelige
kontekst ved å utsette dem for nye omstendigheter, for å søke etter deres uuttalte potensiale. Ved å gjenskape objekter fra
dagliglivet og på denne måten fremheve noen av de formelle aspekter, provoserer Engh en slags transponering av
betydningen av det valgte temaet, og forvalter med en enkel gest å forflytte oppmerksomheten fra de historiske detaljer til
de formale detaljer ved å la disse objektene ligge tett opp til rene former.

 

 

© Tegneklubben

 

TEGNEKLUBBEN

Tegneklubben vil, i tillegg til å presentere arbeider fra atelieroppholdet, også invitere til åpent tegnemøte der alle kan delta. Videre vil et utvalg arbeider fra deres omfattende tegnearkiv være tilgjengelig for publikum.

Tegneklubben er en kunstnergruppe bestående av Paul Dring, Terje Nicolaisen, Ulf Verner Carlsson, Martin Skauen og Bjørn Bjarre. De møtes sporadisk for å drikke urtete, spise bønnespirer, tegne og sladre om alt mulig. Den sosiale situasjonen i klubben skaper en unik synergieffekt hvor hvert enkelt individ forsvinner og sammen blir de et femhodet troll som ikke har kontroll over noen ting.

Av de tusenvis av tegninger klubben etterhvert har produsert er det noen som ikke er så verst. Tegneklubben bruker ikke viskelær, de signerer ikke tegninger, og de snakker ikke om Tegneklubben (unntatt til NRK). Deres misjon som kunstnergruppe er å kjempe mot kunstbyråkratiet og instrumentaliseringen av mening, i tillegg til at de strever hardt for å viske ut grensen mellom tegningen og tegneredskapet. Sammen søker de mot en slags evig prosessuell tilstand som bare kan oppnås ved en endeløs opphopning av papir. Noen av deres mest populære temaer er: Språkets makt, meta-kommentarer til kunstverdenen, det sublime, dårlig maleri, erotikk og kropp, farge-psykose, dysfunksjonelle møbler, portretter av gnomer og ideer for urealiserbare offentlige kunstprosjekter.

 

http://tegneklubben.org/

 

 

 

Share →

One Response to Kunstnere i W17 vinteren 2013

  1. […] og det er utrolig morsomt for oss som har jobbet med den. Jeg har hatt et fellesprosjektet «a proposal for a show on the Studio» på W17 med Lotte Konow Lund og KimSu Theiler. Vi laget en gruppeutstilling den siste helgen […]