KMS3909

Henrik Sørensen Ærens mark / The Field of Honour, 1931. Statens Museum for Kunst / National Gallery of Denmark
© Henrik Sørensen / BONO 2014 Foto: © Statens Museum for Kunst (SMK)/ BONO 2014

 

 

Den engasjerte kunsten

Kurator Kari J. Brandtzæg og forskningsprosjektet Kunst! Makt! har gleden av å invitere til seminar om den visuelle kunstens makt, tematisert og aktualisert av verkene og kunstnerskapene i utstillingen Krigens skygge. Den pågående utstillingen på Kunstnernes Hus reiser fundamentale spørsmål om forholdet mellom kunst og samfunn, om kunstneriske strategier i møtet med krigens destruktive krefter, og om kunstens muligheter og begrensninger mer allment. Den gir dermed et godt utgangspunkt for å diskutere kunstens makt og roller både historisk og i vår egen tid.

 

Seminaret holdes i auditoriet i Kunstnernes Hus

12. februar 2015, kl. 12.00 – 18.00.

 

Kl. 18.00 vil det være en lansering av boken Krigens Skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 (Teknisk Industri).

 

Innledende foredrag av kurator Kari J. Brandtzæg med utgangspunkt i utstillingen. Påfølgende innlegg av Helge Jordheim, Espen Hammer, Trude S. Iversen og Tore Slaatta. Paneldebatt midtveis med kunstnerne Thomas Kvam, Morten Krohg og Lene Berg, moderert av Nora C. Nerdrum.

 

Utstillingen Krigens skygge har som formål å synliggjøre og problematisere den kunsthistoriske utviklingen av en sosialt engasjert kunst i Norge i det 20. århundre, fram til i dag. Hvilken rolle spiller krig og krigserfaring for politisk motivert kunst? Hvilke forbindelser kan trekkes mellom samfunnsmessige erfaringer og medieestetiske uttrykksformer? Og hvordan tenker ulike kunstnere, til ulike tider, at kunsten kan eller skal spille bestemte roller i samfunnet? Verkutvalget er konsentrert i tre perioder; mellomkrigstiden (1920–40), den sene etterkrigstiden (1960–70) og vår egen tid (2000–2014). Gjennom en tematisk montering inviteres det til refleksjon over sosialt engasjert kunst, både i dialog og brudd med tradisjonell kunsthistorisk periodisering.

 

Seminaret er gratis, men påmelding er påkrevd innen 10. februar,

grunnet servering: post@kunstnerneshus.no

 

 

 

Program (endringer kan finne sted)

12.00  Registrering, kaffe/te mm.

 

12.15  Velkommen. Tore Slaatta, professor UiO, leder av forskningsprosjektet Kunst! Makt!

 

12.30  Krigens skygge. Kunst som erfaring og utopi, Kari J. Brandtzæg, kurator av utstillingen.

 

13.15  Kunst mot/for krig: Remarque, Jünger og fronten. Helge Jordheim, professor, UiO

 

13.45  Mellom engasjement og distanse.
Paneldebatt med forberedte innlegg fra deltakende kunstnere:
Morten Krogh, Thomas Kvam, Lene Berg
Moderator: Nora C. Nerdrum, kurator, KORO

 

15.00  Pause, enkel servering

 

15.30  Kunstnerisk engasjement i dag – betingelser og perspektiver, Espen Hammer, professor, Temple University/Kunst! Makt!

 

16.00  Kunst i offentlige rom: Estetiske strategier i Knut Åsdams verk. Trude S. Iversen, kurator, KORO

 

16.30  Kunst, medier og makt, Tore Slaatta, professor UiO/forskningleder Kunst! Makt!

 

17.00   Diskusjon og avslutning

 

18.00  Lansering av boken Krigens Skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 (Teknisk Industri).

 

 

 

 

Share →

One Response to Kunst! Makt! – seminar om den engasjerte kunsten

  1. […] Seminar torsdag 12. februar kl. 12.30–18.00: Den engasjerte kunsten, Kunstnernes Hus auditorium. Seminaret arrangeres i samarbeid med Tore Slaatta og forskningsprosjektet KUNST!MAKT! For fullt program og mer informasjon, se her. […]