FRI GEOMETRI – Ustabile variabler

4. mars – 30. april 2017

Kjell Varvin (f. 1939) har komponert sine romlige og geometriske installasjoner helt siden 90-tallet. I mars og april inntar kunstneren begge overlyssalene på Kunstnernes Hus.

Skulpturene kan sees som tredimensjonale tegninger der streken frigjør seg fra flaten og strekker seg ut i rommet. Hans musikalske og foranderlige kunst blir sammenlignet med alt fra Bachs fuger til improvisert jazz. Resultatet er en sann eksplosiv produksjon i et abstrakt og geometrisk formspråk.

Varvin bruker industrielt overskuddsmateriale, sveiser stålstenger og maler plater. Han konstruerer hver dag nye skulpturer og fotograferer dem. Fotografiene legges ut på Facebook og hans egen blogg fortløpende. Deretter dekonstruerer han installasjonene og lager nye.

Hver dag gjennom hele utstillingsperioden vil Varvin komponere nye skulpturer i utvalgte deler av salene. Ta vare på billetten og kom tilbake for å se.

FRI GEOMETRI – Ustabile variabler er et samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) og ble presentert i Tromsø våren 2016 med et større utvalg av Varvins arbeider fra 70-tallet frem til i dag. Kunstnernes Hus og NKM vil i samarbeid med Teknisk Industri produsere en bok som kommer ut i løpet av våren.

Se Kjell Varvins egen blogg og følg ham på Facebook

Les også: – Tredimensjonale tegninger som tar rommet i besittelse.
Kurator Ida Kierulf og medkurator Marie Buskov om Kjell Varvins kunstnerskap.

Hver søndag kl. 14.00 holdes det åpen omvisning med fordypning i vår aktuelle utstilling. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten og trenger ikke forhåndsbestilling, det er bare å møte opp. Varighet 30-45 minutter. Perfekt for en ledig søndag!

Foto: Christina Leithe Hansen

Pressefoto

Share →