rotvoll006

Jason Havneraas vil vise et større utvalg fotografier og videoer fra de siste ti årene, som i stor grad har vært preget av hans oppvekst i et antroposofisk samfunn med sine daglige ritualer og arketypiske symbolisme.

Havneraas ønske rmed dette å rekonstekstualisere sin kunstneriske praksis og se på den med et nytt blikk. Slik ønsker han å flytte fokuset fra et antropologisk til et personlig blikk på hans personlige forhold til enkeltindivider og sitasjoner fra fortid og nåtid. Jason Havneraas (f. 1978) har Master utdannelse fra Kunstakademiet i Trondeim i tillegg til en BA i fotografi fra University of Plymouth, England.

Share →

One Response to Jason Havneraas

  1. […] Ane Hjort Guttu, Verena Winkelmann og Hedevig Anker. Blant den yngre generasjonen er kunstnere som Jason Havneraas, Christina Leithe Hansen, Ingrid Eggen blant medlemmene. Er medlemmene og fagmiljøet på Bjørka […]