card-Hus_invitasjon

 

Please scroll down for English text.

 

Thomas Bayrle, Victor Boullet, Paul Chan, Ane Hjort Guttu, Jenny Holzer, Kristine Kemp, Per-Oskar Leu, Adrian Piper, Lina Selander, Mladen Stilinović og Sturtevant

21. februar – 27. april 2014

Kuratert av François Piron, Lyon / Paris

Åpning fredag 21. februar kl. 19.00:
Kl. 19.00: Velkomsttale ved kunstnerisk leder Mats Stjernstedt og kurator François Piron
I løpet av kvelden blir det boklansering av Victor Boullet i resepsjonen

Omvisning lørdag 22. februar kl. 14.00:
Kunstnerisk leder Mats Stjernstedt har omvisning i utstillingen In These Great Times

 

Kunstnernes Hus har gleden av å åpne dørene til den internasjonale gruppeutstillingen In These Great Times. Utstillingen er kuratert av den franske kuratoren François Piron og sammenstiller noen av den politiske kunstens viktigste aktører med unge skandinaviske kunstnere. Flere av verkene i utstillingen har blitt utført som en direkte respons på innbydelsen fra Piron.

Tematisk tar utstillingen utgangspunkt i den østerrikske forfatteren og journalisten Karl Kraus’ virksomhet (1874 – 1936). Kraus jobbet utrettelig med å avsløre hykleriet og det betente språket i sin «storslagne» samtid. Dette kommer ikke minst til uttrykk i hans tekst In These Great Times, som mange hevder var en profeti i forhold til den kommende verdenskrigen. Utstillingens kurator François Piron har løftet perspektivet for å se om arven fra en slik historisk person kan forvaltes av samtidskunsten.

Piron opplever at den eksisterer i en rekke beslektede strategier i måten kunstnere harselerer med og undergraver det dominerende språk og vrir på den distanserte kritiske analysen. Dette kommer til uttrykk gjennom satire, parodi, repetisjon og “détournement”, situasjonistenes metode for å gjenvinne kunstens radikalitet. Piron: Today more than yesterday, pacification, consensus, commodification and the desire of inclusion triumph over resistance to the accepted ideas of the prevailing language. Therefore this question: how can indignation be expressed today? Utstillingens kunstnere svarer gjennom å angripe og behandle temaer som konsumkritikk, herskende ideologier, rasisme og sjåvinisme. I ustillingen etableres også et arkiv over en anerkjent norsk kunstners etterlatenskaper, og et forslag til en skulptur foran Politihuset i Oslo vises frem.

François Piron har kuratert flere anerkjente utstillinger for prestisjefulle kunstinstitusjoner som Reina Sofia i Madrid og Palais de Tokyo i Paris. Han tar ofte utgangspunkt i en litterær person som fungerer som talerør for utstillingen. Tidligere har han blant annet undersøkt Raymond Roussels’ innflytelse på den europeiske og amerikanske surrealismen.

 

///

 

Kunstnernes Hus is proud to announce the opening of the international group exhibition In These Great Times. The exhibition, curated by François Piron, juxtaposes some of the leading exponents of political art alongside younger Scandinavian artists. Several of the works were created as a direct response to Piron’s invitation.

The thematic core of the exhibition is the writing of the Austrian author and journalist Karl Kraus (1874–1936). Kraus worked tirelessly to unmask the hypocrisy and inflammatory rhetoric of his “great” times. This is seen not least in his essay “In These Great Times” from 1914, which many consider to prophesize the imminent world war. François Piron has broadened the perspective to see whether the legacy from such a historical figure is relevant for the practise of contemporary artists.

According to Piron, artists use a number of related strategies to ridicule and undermine hegemonic language and to subvert critical analysis. Such strategies include satire, parody, quotations, repetition, and détournement, the situationists’ method for reclaiming the radicalism of art. “Today more than yesterday,” Piron writes, “pacification, consensus, commodification, and the desire of inclusion triumph over resistance to the accepted ideas of the prevailing language. Therefore this question: how can indignation be expressed today?” The artists in the exhibition reply by addressing themes such as consumerism, hegemonic ideologies, racism, and chauvinism. The exhibition also presents an archive for the artistic remnants of an esteemed Norwegian artist, and displays a proposal for a sculpture to be placed in the park in front of the headquarters of the Norwegian national police in Oslo.

In These Great Times is an exhibition of attitudes, a celebration of evil spirit, a claim for idiosyncrasy and the negativity of the artistic discourse, and its ability to take part in the Real, not in the reality.

François Piron has curated several exhibitions for prestigious art institutions. He is currently living and working in Lyon, France.

 

 

Utstillingen er gjennomført med støtte av / The exhibition is supported by:

 

logo_frittord     IF_Logo-RVB    Oslo_nor_o_c

 

 

 

 

Share →