Høstutstillingen vises hvert år på Kunstnernes Hus, men arrangeres av Norske Billedkunstnere.
Se www.hostutstillingen.no

 

Søknadsfrist for 2016 er 6. april.

Alle norske og utenlandske kunstnere som bor og arbeider i Norge kan søke om deltagelse. Det er ikke krav om at deltagerne skal være medlem i kunstnerorganisasjonene. For avdøde norske kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død. En kan søke med alle teknikker.

 

Link til søkeportal legges ut 1. mars. 

 

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ).
DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen.
DNJ velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer og arbeider tverrfaglig.
Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.
Utstillingen juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk.

 

Den Nasjonale Jury 2016 / 2017 består av:
Lars Korff Lofthus (Vara Åsil Bøthun)
Anne Karin Jortveit (Vara Bente Sommerfeldt-Colberg)
Kjetil Skøien (Vara Mari Røysamb)
Josefine Lyche (Vara Elin Melberg)
Kristine Fornes (Vara Kristin Sæterdal)
Rita Marhaug (Vara Karolin Tampere)

 

Kontakt

Arrangør Norske Billedkunstnere (NBK) 
Grubbegata 14
0179 Oslo
+47 23 25 60 30
(09.00 – 15.00)

 

Høstutstillingen på
Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17, 0179 Oslo 

 

Publikumshenvendelser / booking omvisning:
post@billedkunst.no

 

Administrasjon

Utstillingsleder
Charlotte Dølvik
+47 23 25 60 37

Utstillingskoordinator (vikar fra juni 2015)
Kine Simonsen
+47 23 25 60 38

Utstillingskoordinator
Ingrid Pettersen ( i permisjon)

Adm. sekretær
Hanne Mandelid

 

Arrangør: Norske Billedkunstnere (NBK)

www.hostutstillingen.no
www.facebook.com/Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling
www.instagram.com/Hostutstillingen

 

Share →