Web_Metzger_2mindre

Liquid Crystal Environment (detail) 1965, remade 2005                                              Drop On Hotplate, 1968, remade 2014
Collection of Tate Modern
Image courtesy: Kettle’s Yard

 

Gustav Metzger i Oslo: Extremes Touch og Liquid Crystal Environment,
i samarbeid med Kunsthall Oslo

13. november 2015 – 31. januar 2016

 

Gustav Metzger (født 1926 i Tyskland) har gjennom de seneste årene blitt anerkjent som en svært sentral kunstner i etterkrigstidens avant-garde. Med sine radikale visjoner og politiske aktivisme var han forut for sin tid innenfor både konsept- og performancekunst. Han var også banebrytende i bruken av ny teknologi og vitenskap i sine verk. Hans praksis kan sees i forlengelse av tidlige 1900-talls bevegelser som dadaismen og futurismen, og han var involvert i flere avantgardebevegelser etter andre verdenskrig, som Fluxus-bevegelsen.

Fra sitt første manifest om auto-destruktiv kunst i 1959 til fjorårets utstilling og konferanse Facing Extinction i Farnham, England, har Gustav Metzger vært en kompromissløs aktivist, antikapitalist og miljøforkjemper. Metzger ble født i Nürnberg i en polsk-jødisk familie. Metzgers familie ble drept under Holocaust, og 12 år gammel kom han til England som barneflyktning. Som ung mann studerte Metzger kunst i Antwerpen og London, der han senere brøt med sin kunstneriske bakgrunn og satte seg fore egenhendig å gjenoppfinne kunst som praksis.

Begrepet auto-destruktiv kunst, som han er opphavsmann til, beskriver en ny måte å skape kunst hvor verket oppløser seg selv og destrueres i skapelsesprosessen. Metzger skrev parallelt et manifest for auto-kreativ kunst, en type arbeider der autonome prosesser utvikler seg utenfor kunstnerens kontroll. Metzgers virksomhet inspirerte Pete Townshend og øvrige bandmedlemmer i The Who til å destruere sine instrumenter på scenen. Utstillingene i Oslo fokuserer både på Metzgers auto-kreative og auto-destruktive arbeider fra 1960-årene.

Kunstnernes Hus presenterer arbeidet Liquid Crystal Environment (1965/1998), en projeksjon i stor skala som fyller store deler av overlyssalen. Prosjektorer med glassplater viser oppvarmede, flytende krystaller som lager skiftende mønstre av polarisert, farget lys. Arbeidet illustrerer Metzgers søken etter en kunst i endring, bevegelse og vekst som motsats til den auto-destruktive kunsten. Videre vises en nyere versjon av First Public Demonstration of Auto-Destructive Art, et av Metzgers saltsyremalerier, i tillegg til dokumentasjonsmateriale og en film om dette verket.

Kunsthall Oslo gjenskaper det banebrytende arbeidet Extremes Touch: Material/Transforming Art (1968/2015), som består av en rekke kinetiske eksperimenter opprinnelig utført i et laboratorium ved Swansea University College. Installasjonen er et slags laboratorium for flyktige og selvkonstruerende arbeider; vannstråler skyter fart gjennom rommet og treffer lufttrykkomprimerte plastrør, vanndråper blir omdannet til damp og krystallinsk glimmer virvler. På ulike tidspunkt i løpet av dagen vil en kunstig fremstilt regnbue komme til syne. Metzger selv beskriver verkene som «fantasi uten mystifisering». Mange av arbeidene har ikke blitt vist siden 1968.

Utstillingene i Oslo er del av Act or Perish! Gustav Metzger – A retrospective, en stor retrospektiv med Gustav Metzgers arbeider initiert av Centre of Contemporary Art i Toruń, Polen, kuratert av Dobrila Denegri og Pontus Kyander. Utstillingen i Toruń kartla Metzgers kunstneriske praksis fra 1940-tallet og frem til i dag, og er organisert med støtte fra programmet «Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage” – EEA Grants.

 

SEMINAR
Kunstnernes Hus, 22. november kl. 12-16
Between Creation and Destruction: On the work of Gustav Metzger. Med Will Bradley, Mathieu Copeland, Leanne Dmyterko, Serina Erfjord, Pontus Kyander, Sören Schemling. Gratis adgang.

KUNSTNER VISER KUNSTNER
Kunsthall Oslo og Kunstnernes Hus, 16. januar kl. 13-16
Omvisning i utstillingene med Hege Nyborg, kunstner,
og Anne Hilde Neset, kunstnerisk leder nyMusikk.
Oppmøte kl. 13 på Kunsthall Oslo.

OMVISNINGER
Åpen omvisning hver søndag kl. 14.00, inkludert i billetten.
Gratis omvisning for skoleklasser i utstillingsperioden.
Bestill på mb@kunstnerneshus.no, eller se hjemmesiden for mer informasjon.

 

kunstnerneshus.no
facebook.com/kunstnerneshus
instagram/kunstnerneshus

 

Gustav Metzger i Oslo er støttet av:

logos_from_poland_web

kulturraadet_sort                       logo_frittord

Kunsthall Oslo er støttet av Kulturrådet, OSU, HAV, Oslo kommune.

Kunstnernes Hus er støttet av Kulturdepartementet og Oslo Kommune.

Share →