Poems for my Poets / Dikt for mine diktere

Gunvor Nervold Antonsen viser i sine tekstile montasjer, treskulpturer og malerier en eksperimentell, intuitiv og personlig fundert tilnærming og bruk av ulike kunstneriske tradisjoner. Kunstneren forener maleriske teknikker, tekstile materialer, papir og tre i montasjer og skulpturer, ofte som enkeltstående verk som til slutt finner sammen i en helhetlig komposisjon. I hennes arbeider møtes direkte ekspressiv kraft med sanselig materialitet i en undersøkelse av egen polyfonisk identitet. Med klare referanser til tidlig modernisme, Art Brut og neo-ekspresjonisme, er kunstneren inspirert av urene og intuitive uttrykk.

«.. Jeg forsøker bare å være min egen avantgarde, utvikle mine egne barometre og dyrke den fysiske kraften, viljen og intuisjonen i arbeidet – de kunstneriske og emosjonelle prosessenes ytterpunkter og møtepunkter. Hvert arbeid er et eksperiment, et landskap i bevegelse..»
Prosjektet Poems for my Poets som hun utarbeider på W17 tar utgangspunkt i kunstnerens egen lesning av dikt
og det personlige forholdet som oppstår mellom kunstneren, diktene og dikterne gjennom lesningen. På atelieret vil hun arbeide frem en serie visuelle og skulpturelle verk som iscenesetter klanger, etterbilder og fysiske erfaringer fra egne diktopplevelser.

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og Kunsthochschule Berlin-Weissensee i Tyskland. Hun har siden 2001 hatt en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger, og er blant annet innkjøpt av Norsk Kulturråd, Nasjonalmuseet, Utenriksdepartementet, Norges Banks kunstsamling og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Fra 2006 til 2009 var hun med å etablere og drive SOFT galleri i Oslo. I 2010 ble hun tildelt Norske Kunstforeningers Pris / Debutantprisen på Høstutstillingen for tekstilmontasjen Barovessjan.

 

Share →