UTSTILLING | AKADEMIROMMET | MYTHOS

Triptyk og fotografi av Oddvin Horneland

Åpning: 04. juli // 18:00. Ellers åpent 05.07-10.07 // 15:00-18:00 (tilgjengelighet utenfor åpningstid etter avtale tlf. 91534197)

Myter er fortellinger om store spørsmål, verdens opprinnelse, menneskets tilblivelse, (havet, døden og kjærligheten). Myter går til roten, de forsøker å opplyse uforklarlige helheter i våre konkrete bilder. Myter er hypoteser, tvil. Tvilen gjenspeiles i gjenfortellingenes variasjoner. Lystenes hage av Hieronymus Bosch åpner én fortelling om verden; skapelsen, livet, paradiset og helvetet. I Hornelands gjenfortelling er tvilen lagt til vår tid. Heideggers Aletheia og Lichtung. I samarbeid med Akademirommet og FKDS studiostipend
Oddvin Horneland søker i vage omgivelser hvor det hender lite. Der finner han formelementer som kommer på plass i bildet etter sine egne regler. Bildene gjengir verden uten å avbilde den.
Han har tidligere stilt ut i Danmark, Island og Italia, og er representert i de faste samlingene ved Vestjyllands Kunstmuseum og Amici del Museo di Olevano Romano. Medvirkende er hans sønn Peter Horneland, billedkunstner og vitki, denne gangen i rollen som kurator. Utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Holder en av Fondet for Kunst- og Designstudenter (FKDS) sine studiostipend.

_________________________________________________________________________

Triptych and photography by Oddvin Horneland

Opening: 04. July // 18:00. Opening hours: 05. July-10. July // 15:00 – 18:00 (available outside opening hours by appointment: +47 91534197)

Myths are stories of major questions, the world’s origin, the creation of man, sea, death, and love. Myths go to the root of the matter, they attempt to enlighten inexplicable wholes in our concrete images. Myths are hypotheses, doubt. These doubts are reflected in the variations of retellings. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus Bosch opens one story about the world; creation, life, paradise and hell. In Horneland’s retelling, the doubt is centered on our time. Heidegger’s Aletheia and Lichtung. In collaboration with Akademirommet and FKDS studio grants
Oddvin Horneland seeks out vague terrain where little happens. There he finds formal elements that fall into place in the picture after their own rules. The pictures render the world without depicting it.
Previously exhibited works in Denmark, Iceland and Italy, and is represented in the permanent collections of Vestjyllands Kunstmuseum and Amici del Museo di Olevano Romano. Assisting is his son Peter Horneland, visual artist and vitki, this time in the role of curator. Educated at the Oslo National Academy of the Arts. Stipend holder of one of the “Fondet for Kunst- og Designstudenter” (FKDS) grant studios.

Når: tor 05. jul 2018 - tir 10. jul 2018 15:00 - 18:00
Kategori: