KUNSTNERNES HUS KINO | HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival: Untitled

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er en årlig filmfestival i Oslo som byr på norske og utenlandske aktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops og performances. I 2018 arrangeres festivalen fra 7.-13. mars. Mer info her

Søndag 11.03.2018
kl. 19.00-20.45

Untitled
2017, Germany/Austria, 108 min
Director: Michael Glawogger, Monika Willi

Billetter: 100 kr ordinær, 50 kr student
Forhåndskjøp billetter her

 

Om filmen: ”Jeg tenkte for meg selv at den vakreste filmen jeg kunne forestille meg, var en som aldri ville falle til ro.” Med disse ordene får Untitled begynne og regissør Micheal Glawogger tar oss med på en reise gjennom verden, hvor han har filmet alt han så på sin vei. Vi er med fra Ungarn gjennom Balkan og Italia til Marokko, ned gjennom Afrika til Liberia, hvor Glawogger døde av malaria i 2014.

Filmklippene og tekstene han etterlot seg har i Untitled blitt satt sammen av Glawoggers faste klipper, Monika Willi, som også har klippet flere av Michael Hanekes filmer. En kvinnelig fortellerstemme fører oss gjennom de mystiske bildene ved å fortelle en historie om en mann som prøver å finne et sted å forsvinne.

Untitled vekker assosiasjoner til Chris Markers episke videoessay Sans Soleil, som åpner med utsagnet: ”Jeg har reist verden rundt flere ganger, og nå er det bare banalitet som fortsatt interesserer meg.” Untitled åpner med å postulere at det er en dokumentar om ingenting. Men det er ikke riktig å si at Untitled handler om ingenting eller heller ikke at den er banal. For i de vakre, hvilende bildene er det en nysgjerrighet som gjør det vanlige surrealistisk og det fremmede nært.

//

”And I thought to myself that the most beautiful film I could imagine was one that would never come to rest.” With these words, Untitled begins and director Michael Glawogger takes us on a journey around the world, where he wanted to film everything he saw along the road. We follow him from Hungary through the Balkans and Italy to Morocco, and down through Africa to Liberia, where Glawogger died of malaria in 2014.

His regular editor, Monika Willi, who has also edited several of Michael Haneke’s films, has edited the footage that Glawogger left behind. A female narrator leads us through the mystical images and tells a story of a man who tries to find a place to disappear.

Untitled evokes associations to Chris Marker’s epic video essay Sans Soleil, which opens with the statement: ”I’ve been around the world several times, and now only banality still interests me.” Untitled opens by stating that it is a documentary about nothing. But it would be unfair to say that Untitled is about nothing or that it’s banal. Because in the beautiful, quiescent images there’s a curiosity that makes the ordinary surreal and the strange familiar.

 

 

 

 

 

 

Når: søn 11. mar 2018 19:00 - 20:45
Kategori: