KUNSTNERNES HUS KINO | HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival: Taste of Cement

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er en årlig filmfestival i Oslo som byr på norske og utenlandske aktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops og performances. I 2018 arrangeres festivalen fra 7.-13. mars. Mer info her

Lørdag 10.03.2018
kl 19.00 – 21.30

Taste of Cement
2017, Lebanon/Germany/Qatar/Syria/United Arab Emirates, 85 min
Director: Zaid Kalthoum
Film og samtale

Billetter: 100 kr ordinær, 50 kr student
Forhåndskjøp billetter her

 

Om filmen: Mens Syria ligger i ruiner, jobber syriske flyktninger som bygningsarbeidere i Libanon. Taste of Cement er en annerledes film om krig og et liv i eksil. Visuelt påtrengende bilder og en drømmende fortellerstemme fremkaller erkjennelsen av hvor store ødeleggelsene fra krigen i Syria er og fortvilelsen over hvordan det skal bygges opp igjen og bringe folk tilbake til livene sine.

Samtale etter filmen: Reconstructing Syria
in English

Til tross for pågåendene kamper og alvorlig mangel på humanitær hjelp, har det internasjonale samfunnet startet diskusjonen om hvordan Syria skal gjenoppbygges. Men hvem er i fokus i disse samtalene?

Hva er de nødvendige forutsetningene for å kunne sette i gang en gjenoppbyggings- og forsoningsprosess i Syria? Hvordan påvirker sosiale og politiske aspekter ved en totalødelagt by selve utformingen av en ny nasjonal identitet? Hva er sammenhengene mellom gjenoppbygging og kollektive minner?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for en samtale med Samer Frangie, universitetslektor i politikk ved American University of Beirut.

//

While Syria lies in ruins, Syrian refugees are working at construction sites, building houses in Lebanon due to the civil war that ended in 1990. In Taste of Cement we follow some of these Syrian workers while building a skyscraper in Beirut.

Because of a curfew on refugees, they are not allowed to leave the building site, and when they’re not working they live in the building’s unfinished basement. Through alternating pictures from Aleppo and Beirut, the parallels between the lives of the workers trapped in the skyscraper and those trapped in the ruins after bombings, become apparent. The taste of cement is in this sense an eternal circle of destruction and reconstruction, where the war travels from country to country as a destructive force.

Taste of Cement is a different film about war and life in exile. Visually intrusive images and a dreamlike narrator evokes a realisation of the enormous destructions from the war and a sense of despair as to how it will be rebuilt and bring the people back to their lives.

Panel talk: ”Reconstructing Syria”

Despite the ongoing fighting, severe lack of humanitarian access in several areas in Syria and absence of accountability, the international community has started to discuss the issue of reconstructing Syria, but reconstruction for whom?

What are the preconditions to start the reconstruction process, and the healing of a nation in a broad sense? How do the social and political landscapes of war-torn cities contribute to shaping the national identity in the future, if at all? What is the relationship between reconstruction and collective memories?

These questions will serve as a starting point for a talk with Samer Frangie, Assistant Professor in Political Studies at the American University of Beirut.

 

 

 

 

 

 

Når: lør 10. mar 2018 19:00 - 21:30
Kategori: