BOKPRESENTASJON | PAPIR I NÆRHETEN AV ILD VIL TA FYR | TILT

Bokserien TILT inviterer til panelsamtale, bokpresentasjon, filmvisning og performance på Kunstnernes Hus Kino!

Ruinen vender ugjenkallelig tilbake som motiv og metafor i kunsten og litteraturen. Den er uløselig knyttet til utforskningen av tid og historisk sett er den gjerne forbundet med nostalgiske eller dystopiske framstillinger.

Hvordan gi uttrykk og form til slike erfaringer når forsvinningsprosessene snarere oppleves abstrakte og grenseløse? På hvilke måter er ruinen uttrykk for samtidige tapserfaringer?

Gjennom den pågående publikasjonsserien TILT og prosjektet Framtidsruiner gir en rekke forfattere og kunstnere bidrag til hvordan kunst og litteratur kan nærme seg slike ulmende prosesser og erfaringer, og hvordan den skjøre forbindelsen mellom ødeleggelse og nyskaping er med på å forme en tidshorisont.

18:00:
Introduksjon

18:10–18:30:
Så i asken, slik at ingenting går tapt

Eivind Hofstad Evjemo, kurator og forfatter og kunstner Johan Øvergård presenterer «Så i asken, slik at ingenting går tapt». Prosjektet tok utgangspunkt i den dramatiske historien da fotografen Robert Landsburg ble slukt av vulkanutbrudd på Mount St. Helens (1980) mens han stod og dokumenterte det. Prosjektet kulminerte i en vandreutstilling, samt en bok. Andre kunstnere i prosjektet er Ann Iren Buan, Magnus Dahlström og Jørn H. Sværen.

18:40–18.50:
På den andre siden av vinden – Performance

På den andre siden av vinden av Marius Engh og Tarje Eikanger Gullaksen var en performance som bestod av en avduking av den scenografiske skulpturen ”Norwegian Blue” og en live utendørs fremføring og innspilling av Alkans stykke ”Funeral march on the death of a parrot” fra 1859, ved kammerensemblet Kvintessens. Det er et verk som kommer ut av en rekke med aksjoner og reaksjoner som har foregått over et lengre tidsrom. Det er et monument og et minne over en tur, potensielle prosjekter og bevegelser. Skulpturen er en forstørrelse av en værhane som skulle vært et måleinstrument for en ting som forsvant. Det er en papegøye som repeterer historiene den har blitt fortalt. Det er en fremtidsruin som er fullstendig bevisst sin egen fremtid. Kveldens performance baserer seg på et lydverk, som skulle bli en B-side av en plateinnspilling med tidligere nevnte verk, men som ikke ble noe av.

19.00–20.00:
Framtidsruiner – Panelsamtale med Erling Moestue Bugge, Tore Engelsen Espedal, Bodil Furu og Eivind Hofstad Evjemo. Samtalen ledes av Ingvild Krogvig

”Hva om alle spor etter det som har vært forsvant? Er det da mulig å se det nye som en begynnelse? Den gradvise utslettelsen av fortiden hviler på denne forutsetningen: lengselen etter det uvisse – et gigantisk lysdyp av allstedsnærværende akselerasjon.”
¬– Tore Engelsen Espedal, ”Necro turismo” i antologien Framtidsruiner.

Framtidsruiner er et prosjekt som undersøker stedets skiftende betydning og ustabile identitet. Boka presenterer det mangeårige prosjektet med bidrag fra både forfattere og kunstnere som betrakter steder, landskap og rom i grenselandet mellom det som blir til og det som forsvinner. Hva skjer når det fysiske stedet i stadig mindre grad utgjør ramme for erfaringer? Prosjektet peker og søker svar i Gudbrandsdalen, gammeltestamentlige og framtidsteknologiske stedsperspektiver, arktisk solastologi, napolitanske veduter, teheransk erindring og kongolesisk modernitet.

20.00–20.35:
Landscapes by the Book – Filmvisning

Bodil Furu viser i filmen Landscapes by the Book hvordan landskapsendringer i Gudbrandsdalen, blant annet gjennom flom og utbygging av ny E6, preger menneskene som bor der. Et annet utgangspunkt er planene for en kraftutbygging av Lågen, som ble skrinlagt, der både pådrivere og motstandere reflekterer over hva som kunne ha blitt resultatet. Filmen fokuserer på ulike former for risiko og hvordan landskapet vårt påvirkes av utviklingskrefter i storsamfunnet. Med lokal folkemusikk og sagn viser filmen til mer enn det vi kan spore i landskapet, med henvisning til de skjulte kreftene som skriver det fram.

Når: ons 10. okt 2018 18:00 - 20:30
Kategori: No Categories