Utstillingen DET FELLES EIDE viser et konsentrert utvalg av Oslo Kommunes kunstsamling, som totalt består av nærmere 20.000 verk. Utstillingens tittel presenterer hovedstadens kunstsamling som noe vi alle er eiere av. Dette er kunsten som møter oss overalt i det offentlige rom: på skoler, i svømmehaller, biblioteker og sykehjem, parker og uterom, og som vi bevisst eller ubevisst har et forhold til. Utstillingens omdreiningspunkt er kunstens tilstedeværelse i en og byen som erfaring i kunsten. Utstillingen tar for seg samspillet mellom kunst, arkitektur, rom og byens befolkning, og gir oss en fortelling om utviklingen av den moderne storbyen Oslo.

Et stort sideprogram som spenner over hele byen ledsager utstillingen. På programmet står guidete kunstturer til Groruddalen, Solli plass, Oslo Rådhus og Oslo Konserthus, et filmprogram med historiske og samtidige Oslofilmer på Kunstnernes Hus Kino, et faglig seminar i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og en skjønnlitterær essaysamling utgitt av Cappelen Damm. Essaysamlingen presenterer tekster av noen av landets fremst forfattere, som skriver om sine erfaringer av kunsten i Oslo.

Les hele sideprogrammet her