Per Krohg, Oslo havn, 1938. Maleri
 

DET FELLES EIDE
OSLO KOMMUNES KUNSTSAMLING

2. mars – 29. april 2018

Utstillingen DET FELLES EIDE presenterer et konsentrert utvalg av Oslo Kommunes kunstsamling, som totalt består av nærmere 20 000 verk. Utstillingens tittel reflekterer hovedstadens kunstsamling som noe vi alle er eiere av. Dette er kunsten som møter oss overalt i det offentlige rom; på skoler, i svømmehaller, biblioteker og sykehjem, i parker og i uterom, og som vi bevisst eller ubevisst har et forhold til.

Utstillingens omdreiningspunkt er kunstens tilstedeværelse i byen og byen som erfaringsrom i kunsten. Utstillingen reflekterer over samspillet mellom kunst, arkitektur, byrom og byens befolkning, og gir oss en fortelling om utviklingen av den moderne storbyen Oslo. Gjennom nedslagspunkt i kommunens samling fra slutten av 1800-tallet til i dag, belyser utstillingen kunstens betydning for den urbane utviklingen og hva «det felles eide» impliserer; sosialt, politisk og kulturelt.

Utstillingen vil ledsages av en guide samt en litterær publikasjon utgitt av Cappelen Damm, der utvalgte forfattere vil reflektere over sitt møte med kunsten i Oslo.
I tillegg vil Kunstnernes Hus, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, vise et filmprogram med historiske Oslo-filmer samt spillefilmer der Oslo spiller en fremtredende rolle. Et større seminar i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo står også på programmet, i tillegg til guidete turer til utvalgte steder i Oslo der kommunenes verk befinner seg. Turene vil gå til henholdsvis Groruddalen (Ellingsrudåsen skole, Rommensletta skulpturpark, Haugenstua skole, Haugenstua barnehage, Furuset T-banestasjon og Verdensparken), Solli plass (Lysverket, Vestkantbadet, Indekshuset, Oslo Handelsgym, Nasjonalbiblioteket og Hydro-bygget), Oslo Rådhus og Oslo Konserthus.

DET FELLES EIDE er et samarbeid mellom Oslo Kommunes Kunstsamling og Kunstnernes Hus, og er kuratert av sjefskurator Ingebjørg Ydstie og kurator Erik Nilsen ved Oslo Kommune i samarbeid med kurator Ida Kierulf på Kunstnernes Hus.