DET FELLES EIDE
OSLO KOMMUNES KUNSTSAMLING

2. mars – 29. april 2018

Utstillingen DET FELLES EIDE viser et konsentrert utvalg av Oslo Kommunes kunstsamling, som totalt består av nærmere 20.000 verk. Utstillingens tittel presenterer hovedstadens kunstsamling som noe vi alle er eiere av. Dette er kunsten som møter oss overalt i det offentlige rom: På skoler, i svømmehaller, biblioteker og sykehjem, i parker og i uterom, og som vi bevisst eller ubevisst har et forhold til.

Utstillingens omdreiningspunkt er kunstens tilstedeværelse i byen og byen som erfaring i kunsten. Utstillingen tar for seg samspillet mellom kunst, arkitektur, byrom og byens befolkning, og gir oss en fortelling om utviklingen av den moderne storbyen Oslo. Gjennom utvalgte verk fra kommunens samling fra slutten av 1800-tallet til i dag, belyser utstillingen kunstens betydning for den urbane utviklingen og hva «det felles eide» impliserer sosialt, politisk og kulturelt.

Kunstnere: Øystein Aasan, Signe Marie Andersen, Bård Ask, Anna-Eva Bergman, Per Berntsen, Håkon Bleken, Svein Bolling, Helga Bu, Marie Buskov, Ida Ekblad, Hilmar Fredriksen, Hanne Friis, Dag Fyri, Gunnar S. Gundersen, Crispin Gurholt, Ane Hjort Guttu, Yngve Hammerlin, Arnold Haukeland, Knut Henrik Henriksen, Candida Höfer, Svein Johansen, Irma Salo Jæger, E.B. Kampen, Kay Arne Kirkebø, Anders Kjær, Berit Soot Kløvig, Reidar Martin Kraugerud, May von Krogh, Christian Krohg, Per Krohg, Reidar Lerdal, Kalle Løchen, Mikkel McAlinden, Odd Nerdrum, Sidsel Palmstrøm, Shwan Dler Qaradaki, Leonard Rickhard, Auguste Rodin, Susanne Roti, Aase Texmon Rygh, Helge Røed, Tom Sandberg, Jakob Schmidt, Fin Serck-Hanssen, Inger Sitter, Harald Sohlberg, Olav Strømme, Jon Benjamin Tallerås, Odd Tandberg, Vibeke Tandberg, Lars Tiller, Ahmed Umar, Jørleif Uthaug og Jakob Weidemann

Program: Et stort formidlingsprogram som spenner over hele byen ledsager utstillingen. På programmet står guidete kunstturer til Groruddalen, Solli plass, Oslo Rådhus og Oslo Konserthus, et filmprogram med historiske og samtidige Oslofilmer på Kunstnernes Hus Kino, et faglig seminar i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og en skjønnlitterær essaysamling utgitt av Cappelen Damm. Essaysamlingen presenterer tekster av noen av landets fremst forfattere, som skriver om sine erfaringer av kunsten i Oslo.

 

Mer info om kunstturene her

Mer info om filmprogrammet her

Mer info om seminaret her

 

DET FELLES EIDE er et samarbeid mellom Oslo Kommunes Kunstsamling og Kunstnernes Hus; og på mange vis møtes de to i en felles målsetting: Å bidra til at Oslos befolkning har tilgang til, og blir eksponert for, kunst i alt sitt mangfold enten man oppsøker den eller den kommer til deg der du er i din hverdag.

Utstillingen er kuratert av sjefskurator Ingebjørg Ydstie og kurator Erik Nilsen ved Oslo Kommunes kunstsamling i samarbeid med Kunstnernes Hus. Sideprogrammene er kuratert av Elisabeth Byre i samarbeid med Kunstnernes Hus. Eivind Hofstad Evjemo er redaktør for Cappelen Damms skjønnlitterære publikasjon om kunsten i Oslo. Filmprogrammet er et samarbeid mellom Kunstnernes Hus ved Elisabeth Byre og Silja Espolin Johnson og Nasjonalbiblioteket ved Eirik Frisvold Hanssen.

Utstillingsarkitekturen er laget av Manthey Kula Arkitekter, Oslo

 

______________________________________

 

Bestill egen omvisning

Bestill en egen omvisning på Det felles eide. Varighet på omvisningen er ca 45 minutter, og for max 25-30 personer. Pris per gruppe er 800 kr + 40 kr i entré per person i våre åpningstider, og 1250 kr + 40 kr per person utenfor åpningstid – da har dere utstillingen eksklusivt alene for dere selv.

Bestill i god tid i forveien til formidlingsansvarlig Nina Sundbeck-Arnäs Kaasas (vikar) på nina.kaasa@kunstnerneshus.no