Kl. 14.00-16.30

Birgitte Sigmunstad, Hammersborg Protecting the bygone Future (2016) 17 min.
Filmen er basert på en tekst av Kjetil A. Jakobsen og filmet i regjeringskvartalet. Den forteller historien om Høyblokka og Y-blokka, om arkitekt Erling Viksjøs visjoner og om kunsten av Picasso, Inger Sitter, Carl Nesjar og Odd Tandberg. Historien om bygningene er også historien om den optimistiske perioden i Norge da byggene ble reist, ødeleggelsene 22. juli 2011 og den uvisse skjebnen byggene nå møter.

Birgitte Sigmunstad, Dear Sherman (2017) 34 min.
På en europeisk filmfestival blir to regissører satt sammen for å lage en film. Birgitte (Norge) og Sherman (Malaysia) bestemmer seg for å lage en dokumentar som skal bestå av visuelle brev. Men arbeidet går sakte og kommunikasjonen svikter. Dear Sherman er en film om et feilet kunstnerisk samarbeid og om prosessen det er å lage en film. Den handler om å ikke ville reise, men finne inspirasjon og kunstnerisk materiale der hvor man er.

Marte Aas, Grønland-Makedonien (2016) 18 min.
Grønland-Makedonien er en film om bussrute 151 som går fra Oslo Bussterminal til endestasjonen Makedonien i Rykkinn. Filmens hovedperson er en ung kvinne som tar denne bussturen hver dag, og som forteller sin historie mens hun observerer livet på bussen. Bussturen er en reise i et demografisk omskiftelig miljø: Fra det tett befolkete og kulturelt sammensatte Grønland, vestover gjennom velstående områder som Lysaker og Blommenholm og videre til Kolsås og Rykkinn, ofte omtalt som Bærums østkant.

Marte Aas, Torshovtoppen (2008) 6 min.
Torshovtoppen er en 16mm film som viser en gammel, offentlige hage på Torshov i Oslo idet den er blitt solgt til private investorer. Spørsmål knyttet til byplanlegging og privatisering av offentlig rom aktualiseres gjennom dokumentasjon av byens felleseie – som går en uviss fremtid i møte.

Samtale
Marte Aas, Birgitte Sigmunstad, Helene Sommer og kurator Elisabeth Byre.

Jon Benjamin Tallerås, Errant Wandering (2013) 13 min.
Filmen følger en person som utforsker byens mange mellomrom, som forserer gliper i arkitekturen og tar oss med til ”ikke-steder” som området mellom motorveien og togskinnene, mellom husveggen og gjerdet og tomrommet som oppstår mellom en gammel og en ny bygning – det urbane landskapets randsoner.

Jon Benjamin Tallerås, The Seeming Disorder (2016) 2:20 min.
Filmen er inspirert av et utdrag fra forfatteren og aktivisten Jane Jacobs’ bok «The Death and Life of Great American Cities» (1961). Avsnittet handler om det som er typisk for det offentlige rom; en tilsynelatende uorden av mennesker i bevegelse.

Helene Sommer, Nybyggeren (2013) 30 min.
Filmen er et portrett av livet til Harald Grande, den siste som bodde i de såkalte uteliggerhyttene i Oslomarka, fra 1949 frem til midten av 80-tallet. Oslo kommune brente de fleste hyttene, men Grandes var så godt skjult at den fikk stå i fred. Hans historie er historien om en marginalisert gruppe i Oslo, som på grunn av fattigdom ble mer eller mindre tvunget til et liv i utkanten av samfunnet, både fysisk og mentalt.