I forbindelse med utstillingen Det felles eide – Oslo kommunes kunstsamling, viser Kunstnernes Hus Kino et mangfoldig filmprogram med den overordnete tittelen Oslofilmer. Programmet spenner bredt i sjanger og format, med klassikere som Olsenbanden, opplysningsfilmer fra Oslo byarkiv, eksperimentell avantgarde-film, nyere kortfilmer og kunstfilm. Fellesnevneren er at filmene forholder seg til Oslo by, enten som åsted for handling, som bakgrunns- eller konfliktmateriale eller som gjenstand for utforskning og refleksjon. Forskjellsbyen, øst og vest, fortid og nåtid, sentrum og periferi er noen av tematikkene som belyses. Flere av filmene innledes av fagfolk eller etterfølges av samtaler med regissørene.
God film!

Filmprogrammet har fri entrè med utstillingsbillett. God film!

Lørdag 3. mars: Olsenbanden-kavalkade, del I
Kl. 12.30: Velkommen ved Anne Hilde Neset, direktør Kunstnernes Hus
Kl. 12.40: Olsenbanden møter Kongen og Knekten (1974) Regi: Knut Bohwim. 93 min.
Kl. 14.30: Olsenbanden for full musikk (1976). Regi: Knut Bohwim. 92 min.
Kl. 16.30: Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet (1977). Regi: Knut Bohwim. 98 min

Søndag 4. mars: Oslofilmene, filmer fra Oslo byarkiv. Innledning ved Harald Østgaard Lund
Kl. 14.00
Østgaard Lund er fotohistoriker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.
Filmene er produsert for Oslo kinematografer og eies av Oslo byarkiv.

Åpne dører (1966). Regi: Pål Bang-Hansen. 3:34 min.
Kunst i byen (1952). Regi: Erik Løchen. 16:56 min.
Oslo Rådhus. Den kunstneriske utsmykking (1952). Regi: Martin S. Knutsen. 17:38 min.
Kunstnernes Hus femti år (1980). Richard Røgeberg. 10:55 min.
Fartsfeber (1958). Regi: Finn Carlsby. 10 min.
Grønt lys (1956). Regi: Finn Carlsby 5:15 min.
Kontraster i en by (1963). Regi: Ulf Balle Røyem. 15:43 min.

Kl. 15.40
Film er best på kino (1981). Richard Røgeberg. 9:46 min.
Innflytterbyen (1964). Ulf Balle Røyem. 11:53 min.
Friluftsskulpturer i Oslo (1976). Regi: Torgny Skogsrud. 16:48 min.
Oslo Havn, byens hjerte (1948). Regi: Sigval Maartmann-Moe. 15:35 min.
Hallo Vikings (1964). Regi: Per Gunvall. 12:20 min.

Søndag 11. mars: X av Oddvar Einarson. Visning og samtale med regissør
Kl. 14.00
X (1986) 94 min. etterfulgt av samtale mellom Oddvar Einarson og filmviter Johanne Kielland Servoll.

Søndag 18. mars: Sentrum-periferi.
Filmer av billedkunstnerne Marte Aas, Birgitte Sigmunstad, Helene Sommer og Jon Benjamin Tallerås.
Samtale mellom kunstnerne og kurator Elisabeth Byre etter visning av filmene.

Kl. 14.00
Birgitte Sigmundstad
Hammersborg Protecting the bygone Future (2016) 17 min.
Dear Sherman (2017) 34 min.

Marthe Aas
Grønland-Makedonien (2016) 18 min.
Torshovtoppen (2008) 6 min.

Jon Benjamin Tallerås
Errant Wandering (2013) 13:20 min.
The Seeming Disorder (2016) 2:20 min.

Helene Sommer
Nybyggeren (2013) 30 min.

 

Lørdag 7. april: Olsenbanden-kavalkade, del II
Kl. 12.30: Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken (1978). Regi: Knut Bhowim. 101 min.
Kl. 14.30: Olsenbandens aller siste kupp (1982). Regi: Knut Bhowim. 101 min.
Kl. 16.30 …men Olsenbanden var ikke død (1984). Regi: Knut Bhowim. 89 min.

Søndag 8. april: Barneraneren av Jon Haukeland, visning og samtale
Kl. 14.00
Barneraneren (2016) 100 min. Samtale mellom regissør Jon Haukeland, skuespiller Nahom Daniel og filmkurator Silja Espolin Johnson etter filmvisningen.

Søndag 15. april: Øst-vest
Kortfilmer av yngre filmskapere. Samtale mellom regissør André Chocron og filmkurator
Silja Espolin Johnson etter første del.

Kl. 14.00
Oslo forteller (2017). Regi: André Chocron. 9 min.
Retrett (2016) Regi: Itonje Søimer Guttormsen. 30 min.
Strim (2017) Regi: Alexander Johan Andreassen. 19 min.
Samtale med André Chocron.

Kl. 15.40
Jenny (2010) Regi: Ingvild Søderlind. 15 min.
High Point (2014). Regi: Emil Trier. 26 min.
No Man Is An island (2017) Regi: Ali Parandian. 28 min.

Søndag 22. april: Kristo og Knutzen. Innledning ved Eivind Røssaak
Kl. 14.00
Funkis, en film uten altfor mye funksjonalisme (1992). Regi: Jan Knutzen. 28 min.
Boplicity (1994). Regi: Jan Knutzen. 36 min.
Det 20. århundre i Oslo sett gjennom kameraøyet’ Regi: Jan Knutzen. 29:30 min.
Undergrunnen (1966). Regi: Arild Kristo. 12 min.
Kristoball (1967). Regi: Arild Kristo. 11 min.

Søndag 29. april: Oslofilmene, filmer fra Oslo byarkiv
Filmene ble produsert for Oslo kinematografer og eies av Oslo byarkiv.

Kl. 14.00
Åpne dører (1966). Regi: Pål Bang-Hansen. 3:34 min.
Kunst i byen (1952). Regi: Erik Løchen. 16:56 min.
Oslo Rådhus. Den kunstneriske utsmykking (1952). Regi: Martin S. Knutsen. 17:38 min.
Kunstnernes Hus femti år (1980). Richard Røgeberg.10:55 min.
Fartsfeber (1958). Regi: Finn Carlsby. 10 min.
Grønt lys (1956). Regi: Finn Carlsby 5:15 min.
Kontraster i en by (1963). Regi: Ulf Balle Røyem. 15:43 min.

Kl. 15.15
Film er best på kino (1981). Richard Røgeberg. 9:46 min.
Innflytterbyen (1964). Ulf Balle Røyem. 11:53 min.
Friluftsskulpturer i Oslo (1976). Regi: Torgny Skogsrud. 16:48 min.
Oslo Havn, byens hjerte (1948). Regi: Sigval Maartmann-Moe. 15:35 min.
Hallo Vikings (1964). Regi: Per Gunvall. 12:20 min.

Filmprogrammet er et samarbeid mellom kurator Elisabeth Byre, Kunstnernes Hus og Nasjonalbiblioteket.