Ny direktør ansettes i løpet av våren 2017.

Yngvild Færøy
Styreleder
yf@kunstnerneshus.no
22 85 34 20


Erling Bonnevie Hjort
Administrasjonsleder
ebh@kunstnerneshus.no
22 85 34 14


Ida Kierulf
Kurator
ida.kierulf@kunstnerneshus.no
22 85 34 15


Jan Karl Schmidt
Utstillingskoordinator
jks@kunstnerneshus.no
22 85 34 16


Kristine Kleppo
Informasjonsansvarlig
kk@kunstnerneshus.no
473 74 123


Marie Buskov
Formidlingsansvarlig
mb@kunstnerneshus.no
22 85 34 17


Hanne Ulla
Programkoordinator

hu@kunstnerneshus.no
22 85 34 21


Silja Espolin Johnson
Prosjektleder Kunstnernes Hus Kino
sej@kunstnerneshus.no


Jon Vogt Engesland
Kinomaskinist

jve@kunstnerneshus.no
942 62 179


Christina Leithe Hansen
Grafisk koordinator

clh@kunstnerneshus.no
22 85 34 12


Lars Erik Svensson
Monteringstekniker
les@kunstnerneshus.no


Helen Sæther
Resepsjonsansvarlig
hs@kunstnerneshus.no
22 85 34 12