Fra våren 2017 til februar 2018 vil Unge Kunstneres Samfund (UKS) vise sitt hovedprogram i utstillingssalen i første etasje av Kunstnernes Hus. Programmet består av fire store presentasjoner, alle av kunstnere som ikke har vist større soloutstillinger i Norge eller Skandinavia tidligere.

Første kunstner på programmet er Eirik Sæther – hans utstilling åpner 19. mai. Høsten 2017, etter et avbrudd for den årlige Høstutstillingen, åpner den amerikanske kunstneren Georgia Gardner Gray sin utstilling. Hun etterfølges av Constance Tenvik, før Nora Joung avslutter programmet med en utstilling som åpner primo 2018. 

UKS lokaler i St. Olavs gate vil fungere som venue for arrangementer og samlinger også i året som kommer, ved siden av utstillingsprogrammet på Kunstnernes Hus.